HomeOver VNVAAfdelingen

Voor de vereniging is Nederland ingedeeld in regio’s. Als er binnen een regio behoefte is aan een netwerk dan wordt een afdeling ingesteld. Een afdelingsbestuur bestaat uit tenminste drie personen. De functies in het afdelingsbestuur zijn in ieder geval voorzitter, secretaris cq contactpersoon en penningmeester. De afdelingsleden wonen binnen de afdelingsgrenzen.

Leden behoren automatisch tot een regio en ontvangen een uitnodiging wanneer de betreffende afdeling een activiteit organiseert. Mocht men er de voorkeur aan geven op basis van de werkomgeving in een van de andere 8 afdelingen te worden ingedeeld, dan kan dit doorgegeven worden aan het secretariaat van de VNVA.

Afdeling Noord-Nederland

Laatst aangepast op woensdag, 03 januari 2018 13:21

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media