HomeOver VNVACommissies

De VNVA heeft een aantal commissies ingesteld. Deze commissies werken vanuit een geformuleerde missie en visie. De commissies ontvangen een budget vanuit de vereniging nadat er een werkplan en begroting is ingediend. Aan het eind van het jaar overleggen commissies een jaarverslag en jaarafrekening.

Voor speciale projecten zoals lustra en het regionaal MWIA congres worden ad hoc commissies ingericht.Commissie klein

Klik aan de rechterkant op een commissie voor meer informatie.

Laatst aangepast op donderdag, 07 december 2017 10:39

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media