HomeOver VNVAHall of fameHall of fameProf. Dr. Betty Meyboom-de Jong

Prof. Dr. Betty Meyboom-de Jong

Bettie Meyboom 2012 klein

Prof. Dr. Betty Meyboom-de Jong
Geb: 9 oktober 1939
Artsexamen: 1965
Specialisatie: huisartsgeneeskunde
Promotie: 1989 op: 21 juni
Erelid vnVa: 2006

Zij was 25 jaar huisarts in Opeinde en daarnaast sinds 1974 parttime werkzaam bij de vakgroep Huisartsgeneeskunde in Groningen. Van 1990 tot 2004 hoogleraar Huisartsgeneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij was de eerste vrouwelijke hoogleraar Huisartsgeneeskunde en zelfs de eerste vrouwelijke hoogleraar binnen de medische faculteit te Groningen.
Zij was een solidair, betrokken lid waar de vnVa altijd een beroep op kon doen. Zij was voorzitter van het project Arts van Straks.

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media