wijnberg

Rosalie Wijnberg
1887-1973
artsexamen 1913
erelid vnVa 1953


Zij studeerde af als arts voor verloskunde en vrouwenziekten. Zij schreef het boek 'De hygiene der vrouw in de verschillende levenstijdperken'. Zij was actief lid en voorzitter van de vnVa. Haar benoeming tot erelid was een eerbewijs voor haar heldhaftige houding in de oorlog waar zij in kamp Westerbroek geweigerd heeft sterilisaties uit te voeren.

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media