braat

Prof. Dr. Didi Braat
Geb: 24 april 1954
Artsexamen: 1982
Specialisatie: 1989: Verloskunde en Gynaecologie
Promotie: 1992: Multiple pregnancies in pulsatile GnRU treatment


Corrie Hermann Prijs 2007: vanwege alles wat ze doet op haar vakgebied maar ook voor haar vele andere activiteiten. Naast hoogleraar is ze opleider en hoofd van de afdeling Verloskunde en Gynaecologie en voorzitter van het stafconvent van UMC St Radboud. Verder is ze kroonlid van de RVZ. Ze doet onderzoek naar verbetering van de kans op zwangerschap bij IVF, zonder dat dit leidt tot risicovolle meerlingzwangerschappen. Ook heeft ze zich sterk gemaakt voor het weer mogelijk maken van draagmoederschap in Nederland. De jury roemt haar inzet voor deeltijd werken en – heel belangrijk – een deeltijdopleiding, hoewel zij zelf in de dagelijkse werkelijkheid daarvan ook de nadelen ondervindt. Verder heeft Didi zich ingezet voor versterking van de positie van de vrouwelijke arts in de medische professie, zoals in de task force “equal”om meer vrouwen hogere academische functies te doen vervullen. Ze is betrokken bij het project “HOOG”: Herziening Opleiding Obstetrie en Gynaecologie. Voor de vrouwelijke patiënten is zij belangrijk in het bestuur van NYGIO (voor betere zorg voor vrouwen met gynaecologische kanker).

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media