HomeOver VNVAKenniscentra

Logo Gender  Womens Health - RGB - mediumSDMO

In het Kenniscentrum Sekse & Diversiteit in Medisch Onderwijs (SDMO) is een schat aan onderwijsmateriaal over sekse en diversiteit te raadplegen, die bijdraagt aan integratie van sekse en diversiteit in de vervolgopleiding geneeskunde. Al dit materiaal is met het abonnement van de VNVA voor alle leden vrij toegankelijk en te gebruiken. Lees meer over toegankelijkheid SDMO kenniscentrum.

Alle leden van de vnVa zijn door het lidmaatschap automatisch lid van het Kenniscentrum Sekse en Diversiteit in Medisch Onderwijs.

www.kenniscentrumSDMO.nl

 

Gendersensitieve kennisuitwisseling
Kenniscentrum Gendersensitief onderwijs door Toine Lagro-Janssen

Voor alle VNVA-leden kosteloos toegankelijk.
Wat doet het Kenniscentrum Sekse & Diversiteit in Medisch Onderwijs?
Het kenniscentrum Sekse & Diversiteit in Medisch Onderwijs (SDMO) ontwikkelt onderwijsmateriaal over sekse en diversiteit in het medisch onderwijs. Dit materiaal is bestemd voor docenten en onderwijscoördinatoren van medische faculteiten. Docenten hebben veel belangstelling, maar het ontbreekt hen aan kennis, tijd en gericht onderwijsmateriaal.
Wat kunt u verwachten van het Kenniscentrum SDMO?

Producten

  • •    Actueel onderwijsmateriaal via www.kenniscentrumSDMO.nl
  • •    Voortdurende ontwikkeling van onderwijsmateriaal
  • •    Vier nieuwsbrieven per jaar met informatie over actuele ontwikkelingen

Consultancy

  • •    Deskundigheidsbevordering door trainingen (op verzoek)
  • •    Deskundig individueel advies

Zo is er op 1 Juli 2016 een Teach the Teacher cursus Gender-sensitief onderwijs gegeven en op 22 Maart een workshop voor docenten hoe geweld en seksueel misbruik in het onderwijs te behandelen.  

Hoe werkt het?
In de database kunt u onderwijsmateriaal over sekse en diversiteit zoeken op trefwoorden. Trefwoorden zijn bijvoorbeeld: psychische stoornissen, farmacologie, urogenitaal stelsel, seksuele problemen etcetera. Het onderwijsmateriaal bestaat uit verschillende onderwijsvormen zoals zelfstudieopdrachten, presentaties, casuïstiek; o.a. onderwijsbundel met 50 patiëntcasus over sekse en diversiteit, audiovisueel materiaal, e-learnings, achtergrondliteratuur en toetsvragen.

E-learnings:
http://www.kenniscentrum-sdmo.nl/elearning/farmacotherapie/index.html
http://www.kenniscentrum-sdmo.nl/elearning/hartziekte/index.html 
http://www.kenniscentrum-sdmo.nl/elearning/alcohol/index.html

 

Lees meer over het Kenniscentrum SDMO - wat doet het Kenniscentrum, wat is de meerwaarde en wat kunt u verwachten?

 

 

Kenniscentrum VALUE - Vrouwelijke Artsen Loopbaan Up-to-date en Evaluatie

VALUE is een digitaal kenniscentrum dat een systematisch literatuuroverzicht biedt betreffende vrouwelijke artsen en alle aspecten van hun loopbaan. VALUE bestaat uit een website met een bibliografische databank en relevante websites van organisaties.

Klik hier om de engelse versie te downloaden.

Downloads zijn alleen toegankelijk voor leden en hier beschikbaar.

https://www.radboudumc.nl/Research/Organisationofresearch/Departments/medischevrouwenstudies/Pages/KenniscentrumVALUE.aspx

Laatst aangepast op dinsdag, 05 december 2017 09:21

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media