HomeOver VNVAOrganisatie

De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen op het grensvlak van genderspecificiteit en gezondheidszorg.

Missie van de VNVAMVH27838 kopie koffie pauze

De Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen versterkt
- de positie van vrouwelijke artsen, door het benutten van talent;
- de aandacht voor de gendersensitieve geneeskunde, medisch en maatschappelijk;
- de leden van de VNVA door elkaar te ondersteunen en te inspireren.

Speerpunten van de VNVA

Bevorderen van:
De positie van vrouwelijke arts, o.a. door benutten van talent
1. Stimuleren van maatschappelijke en persoonlijke ontwikkeling in combinatie met arbeid en gezin:
- Flexibele werktijden, naschoolse opvang, brede school;
- Goede verzekeringsmogelijkheden voor zwangerschapsverlof voor zelfstandigen;
- Het veranderende beeld van werkende moeder en zorgende vader, etc.;
- Vervanging tijdens zwangerschapsverlof;
- Combinatie (vervolg)opleiding en zwangerschap;
- Privé-werkbalans;
- Persoonlijke ontplooiing.
2. Bevorderen diversiteit in de top: stimuleren aandeel vrouwen in besluitvormende posities; wetenschappelijk en bestuurlijk.  

Deskundigheid in seksespecifieke geneeskunde
1. Aandacht blijven vestigen op verschillen in aard en frequentie van aandoeningen tussen mannen en vrouwen;
2. Streven naar opnemen van seksespecifieke aspecten van de geneeskunde in de eindtermen van de medische (vervolg-) opleidingen.  

Gewenste maatschappelijke veranderingen op het grensvlak van gender en gezondheidszorg
1. Embryoselectie, abortus, cosmetische chirurgie;
2. Huiselijk geweld, zorg voor illegalen, risico uitstel zwangerschap.

Laatst aangepast op donderdag, 19 november 2015 11:32

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media