HomeOver VNVAVNVA Awards

De VNVA heeft een aantal awards in het leven geroepen; de VNVA Corrie Hermann Prijs, de VNVA Els Borst Oeuvreprijs en de VNVA Essay Prijs. Op deze pagina vindt u meer informatie over de prijzen en de gestelde criteria voor nominaties. 

 

 VNVA Corrie Hermann Prijs  

Corrie HermannDe VNVA kent de Corrie Hermann Prijs periodiek toe aan vrouwelijke artsen die zich binnen hun werk profileren en daarmee bijdragen aan de realisering van de doelstellingen van de vereniging. Enkele van deze doelstellingen zijn: versterking van de positie van de vrouwelijke arts in de medische professie, bestrijding van discriminatie op grond van geslacht (met name binnen de gezondheidszorg) en stimulering van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van vrouwen en gezondheidszorg. De prijs is genoemd naar de vrouw die als voorzitter van de VNVA van 1975 tot 1981 een belangrijke rol heeft gespeeld bij de ontwikkeling van de doelstellingen van de vereniging. Corrie Hermann was tot mei 2002 actief in de landelijke politiek.

 

 

 

Criteria Corrie Hermann Prijs:

Zij:

 • - Houdt zich bezig met een maatschappelijk relevant onderwerp/ thema en
 • - Is op het betreffende werkterrein een pionier.
 • - Is emancipatoir ten opzichte van vrouwelijke arts.
 • - Heeft aantoonbaar aandacht voor seksespecifieke geneeskunde.
 • - Is wetenschappelijk of anderszins actief op het gebied van vrouwen en gezondheidszorg.

Zowel wetenschappelijk onderzoek als maatschappelijke projecten van een vrouwelijke arts komen in aanmerking.

Een officiele voordracht dient te bestaan uit:

 • - een samenvatting van het onderzoek/project, waarbij duidelijk aangegeven wordt wat de relatie is tussen het onderzoek/ project en de doelstellingen van de VNVA;
 • - een curriculum vitae, aangevuld met persoonlijke gegevens;
 • - een correspondentieadres. 

 

 VNVA Els Borst Oeuvreprijs 

Els BorstDe VNVA Els Borst Oeuvreprijs is ingesteld om de nagedachtenis aan Els Borst blijvend te eren door de instelling van een aan haar op te dragen oeuvreprijs. Haar leven en werk stonden in dienst van een respectvolle en kwalitatief hoogstaande gezondheidszorg waarbij aan de verschillen tussen individuele patiënten optimaal aandacht besteed wordt. Haar volharding en inventiviteit resulteerden in betere zorg voor grote aantallen patiënten. Verbreding en verbetering van beroepsopleidingen betekenden daarvoor waardevolle bijdragen. Deze aspecten willen wij centraal stellen bij de criteria voor een dergelijke prijs.

De Els Borst Oeuvreprijs zal worden uitgereikt aan een prijswinnaar(s) die vanuit een thematische invalshoek een doeltreffend, en vaak langdurig, project heeft weten uit te werken dat valt onder de wezenlijke verbetering van de gezondheid van vrouwen.

 

Een officiële voordracht dient te bestaan uit:

 • - een samenvatting van het onderzoek/project, waarbij duidelijk aangegeven wordt wat de relatie is tussen het onderzoek/ project en de doelstellingen van de VNVA;
 • - een curriculum vitae, aangevuld met persoonlijke gegevens;
 • - een correspondentieadres.

Mailen naar: vnvamail@vnva.nl. De deadline voor het indienen van een nominatie is 31 maart 2018.
De VNVA Els Borst Oeuvreprijs is in 2015 uitgereikt aan Gunilla Kleiverda en Rebecca Gomperts.
De VNVA hoopt in oktober 2018 tijdens haar lustrumcongres wederom de VNVA Els Borst Oeuvreprijs te kunnen uitreiken. 

 

 VNVA Essay Prijs  

 Female doctorDe VNVA Essay Prijs is in het leven geroepen om meer aandacht voor gender of vrouw-geassocieerde maatschappelijk en wetenschappelijk onderzoek te verkrijgen. Een essay schrijven is een laagdrempelige en toegankelijke wijze voor artsen van diverse vakgebieden om deel te nemen. Een wetenschappelijke basis is niet noodzakelijk. De opdracht kan worden geschreven zonder hoge publicatie-eisen.

De VNVA Essay Prijs wordt gelanceerd tijdens de VNVA Najaarsledenvergadering op 20 oktober 2017.
Aansluitend aan de VNVA Voorjaarsledenvergadering in maart 2018 worden een aantal pitches gehouden waarop men in het komende half jaar kan stemmen.
Tijdens het lustrumcongres in oktober 2018 zal dan de eerste Essayprijs worden uitgereikt.

Aanmeldingen kunnen gemaild worden naar: vnvamail@vnva.nl.

  

Laatst aangepast op dinsdag, 24 oktober 2017 13:17

VNVA in het kort

 • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media