HomeDiscussie overtijdbehandeling

Abortion robots will deliver abortion pills to women in Belfast, Northern Ireland on May 31 st. With the robot the abortion pills can be supplied to women Northern Ireland without breaking the law because the robot is operated from the Netherlands. A few days ago Ireland has voted to legalise abortion. Northern Ireland cannot continue to violate women's rights.

Lees meer...

GroenLinks en de PvdA willen dat huisartsen de abortuspil tóch mogen verstrekken. In een door beide fracties ingediend nieuw wetsvoorstel hoeven huisartsen niet individueel een vergunning aan te vragen, wat administratieve rompslomp scheelt, stellen de indieners.

Lees meer...

YouTube removed the video channels from Women on Waves and Women on Web. Both channels contained animations with lifesaving information about safe and effective ways to do an abortion with medicines. Some of the animations can also be seen the the documentary Vessel (see https://www.netflix.com/title/80027371)
By censoring information on safe abortion, YouTube may contribute to the morbidity and mortality of unsafe abortion in a manner inconsistent with human rights under international law. By removing the video channels, YouTube violates Article 19 of the Universal declaration of Human rights, the right to freedom of information as well as Article 10 of the European convention of human rights, the freedom of expression. Both organisations filed a complaint with YouTube and will consider legal steps if Youtube does not put the information back online. 

Lees meer...

The world has been in turmoil for yet another year, also concerning abortion. While Bolivia and Chili moved to relax their very restrictive abortion laws, the US imposed more statewide restrictions and banned international funding for organisations that have any abortion related activities.

It has also been a really active year with many campaigns and achievements for both Women on Waves and Women on Web.

Lees meer...

New research into the data from the online medical abortion service Women on Web found that many women in Great Britain experience barriers to access including long waiting times, distance to a clinic, work or childcare commitments, privacy concerns and controlling circumstances. Abortion was legalised in Great Britain 50 years ago but is only available in special clinics and hospitals in urban areas. Only by making abortion legal and available through general physicians, nurses, midwives and other widely available healthcare providers as is also supported by the World Heath Organisation, will all women have equal access to abortion services. 

Lees meer...

The study was conducted by researchers from the University of Texas in Austin, Princeton University and the University of Edinburgh. They looked at the data of 1,000 women in Ireland and Northern Ireland who used the service of Women on Web. Women on Web is an online service of telemedicine initiated ten years ago by Women on Waves. Women living in countries where access to safe abortions is restricted can use it to access information and be referred to a medical doctor to receive a medical abortion.

Lees meer...

Women on Waves sailed out again with several women to international waters today from Zihuatanejo, Mexico. There was no interference from the authorities. The ship did not need any special permission for coastal sailing.
The last 2 days 70 women from all over Mexico called the safe abortion hotline. We received calls from Quintana Roo to Oaxaca with of women needing abortions because of a variety of reasons, including failure on their contraceptives, out the fact that they had been raped and are too afraid to reach out for legal local health services (abortion is legal in cases sexual violence in all states).

Lees meer...

The Dutch Minister of Health has announced that she will send a law proposal to the Dutch Parliament that will effectively criminalise the termination of a very early pregnancy (overtijd behandeling). It seems that the Netherlands is following the same restrictive abortion politics as the United States and Poland.

Lees meer...

De afgelopen dagen was er veel media-aandacht voor het voornemen van Minister Schippers om de medicamenteuze overtijdbehandeling (OTB) door huisartsen te faciliteren. Deze behandeling betreft het afbreken van een zeer vroege zwangerschap, voordat een vrouw 17 dagen over tijd is.
Women on Waves pleit al langere tijd voor betere en bredere toegankelijkheid van de medicamenteuze OTB. Deze in medisch opzicht zeer simpele behandeling kan veilig door huisartsen aangeboden worden, getuige ook een recent NHG standpunt.  Vorig jaar leek de verstrekking van de medicamenteuze OTB bij de uitreiking van de Els Borst Oevreprijs aan Women on Waves realiteit te worden. De ‘abortuspil’ werd toen geregistreerd om op huisartsrecept via apotheken af te leveren. Voorheen was dat alleen mogelijk via abortusklinieken.

Lees meer...

Women on Waves heeft na het in ontvangst nemen van de VNVA Els Borst Oevreprijs haar werkzaamheden voortgezet om in Nederland de medicamenteuze overtijdbehandeling (OTB) breder toegankelijk te maken.

Allereerst heeft Women on Waves in juni een door de NHG geaccrediteerde scholing georganiseerd, waaraan zo’n 50 huisartsen deelnamen. Diverse inhoudelijke aspecten passeerden de revue, waarbij de deelnemers zagen dat het begeleiden van een opgewekte abortus niet moeilijker is dan het begeleiden van een spontane miskraam, wat gerekend kan worden tot het reguliere takenpakket van huisartsen. De kans op levensbedreigende complicaties is nihil, de kans op acute ernstige complicaties is niet groter dan bij andere medische behandelingen door huisartsen. Speciale voorzorgsmaatregelen zijn dan ook nauwelijks noodzakelijk, behoudens snelle toegang tot echo-diagnostiek om een verder gevorderde zwangerschap uit te sluiten. Duidelijk werd ook dat huisartsen al in een zeer pril stadium van de zwangerschap zorg kunnen bieden, in tegenstelling tot abortusklinieken die geen toegang hebben tot eerste lijns laboratorium faciliteiten om een beta-HCG te bepalen. Ook juridische aspecten kwamen aan bod tijdens de scholing. De medicamenteuze OTB valt niet onder de abortuswet, zodat geen 5 dagen bedenktijd gelden en er geen registratieplicht is ten behoeve van de IGZ. De aanwezige jurist had genoeg argumenten om te bepleiten dat de medicamenteuze OTB ook niet onder de strafwet valt. Maar tot op heden dachten de IGZ en het Ministerie van VWS daar anders over.

Door de hernieuwede publiciteit over de medicamenteuze OTB rond de VNVA Els Borst Oevre-prijs heeft Minister Schippers in de Tweede Kamer gemeld, dat zij graag het verschil van mening met Women on Waves uit de wereld wil helpen, waarbij zij positief staat tegenover het verstrekken van de OTB door huisartsen. Inmiddels is een delegatie van de VNVA en Women on Waves ook al op het Ministerie van VWS geweest om inhoudelijke toelichting te geven. Ondermeer Hedwig Vos en Nicole Stevens wisten prima de meerwaarde van huisartsen te verwoorden. Ook wordt duidelijk, dat huisartsen vaak al in diensten geconfronteerd worden met vragen van vrouwen die in abortusklinieken de medicamenteuze OTB kregen. Met andere woorden, inhoudelijke belemmeringen voor huisartsen om aan de slag te gaan zijn er helemaal niet. De eerste patiënten melden zich ook al bij huisartsen met het verzoek om de medicamenteuze OTB van hen te verkrijgen. De publiciteit is niet aan hen voorbij gegaan.

Daarnaast zijn er ook andere ontwikkelingen gaande. De NHG is bezig met een standpunt over de medicamenteuze OTB. Een op zich prima initiatief, maar de eerste concept-versie liet nog erg veel koud-water vrees zien. Hopelijk verbetert dit in een volgende versie. Al deze ontwikkelingen laten zien dat het initiatief om de medicamenteuze OTB ok via de huisarts toegankelijk te maken van vele kanten interesse en support ontmoet.

 

Lees meer...

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media