HomeNetwerkplatform

Netwerken, daar kom je verder mee!

Netwerken is het offline en online leggen en onderhouden van contacten die je verder kunnen helpen in je werk, je carrière en je privéleven. Maar dat is slechts één kant van de medaille. Dat netwerk is er niet alleen voor jou, het is de bedoeling dat ook de anderen er iets wijzer van worden. Netwerken is geven en nemen. Dus ook jij helpt mensen in je netwerk aan informatie en nieuwe contacten. Zo help je elkaar.
De basis van een goed netwerk is vertrouwen. Het doel is het delen van kennis, informatie en contacten.

De netwerkfunctie van de VNVA is ingericht via de peilers Platform, Netwerk en Informatie.

De peiler Platform (knop netwerkplatform) staat o.a. voor communities, LinkedIn groepen waar vrouwelijke dokters, leden en niet-leden, elkaar kunnen vinden op basis van kwalificaties, interesses, voorkeuren, etc.

In de netwerkpeiler (knop mijn VNVA) is het besloten ledenprofiel te vinden dat gemakkelijk door de leden zelf is aan te passen met mogelijkheden om aan te geven op welke expertises men bevraagd kan worden, specifieke deskundigheid en/of positie.

Informatieverschaffing met o.a. de Nieuwsbrief, Nieuws uit het land, Apps, Facebook, publicaties over seksespecifieke zorg, agenda, vacatures, recensies etc. En mocht je behoefte hebben aan andere informatie dan is er altijd nog de Ideeënbus!

Laatst aangepast op dinsdag, 02 september 2014 07:30

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media