HomeNetwerkplatformHet Netwerk van ...

Het Netwerk van ...

Renée WeersmaMedisch Leiderschap: een hype of een gedragsverandering?

In de afgelopen jaren lees je in elk medisch blad iets over Medisch Leiderschap en worden er cursussen aangeboden. Een begrip dat in Engeland en Canada al langer bestaat en waarbij al veel eerder een competentie profiel ontwikkeld is. Medisch Leiderschap is geen eenduidig begrip. Voor de een komt het neer op klinisch leiderschap, voor de ander duidt het op besturen van zorgorganisaties en weer een ander heeft het over persoonlijk leiderschap. In 2007 begon het voor mij, samen met Sietse Wieringa en Erik Teunissen (Generation Next). Wij hadden de indruk dat de gezondheidszorg sterk in beweging was. In de huisartsopleiding werd hier weinig tijd en aandacht aan besteed, waardoor wij ons afvroegen of wij wel genoeg op ons werk waren voorbereid.

Lees meer...

Marga GoorenHappy Doctors, Happy Patients

Ik zal het nooit meer vergeten. Die lieve verpleegkundige die steeds bij me kwam kijken. Ik lag, als 11-jarig meisje, in een opslagruimte van de kinderafdeling, want de afdeling was vol. Geshockeerd van de spoedoperatie die ik net had ondergaan in verband met een geperforeerde appendicitis lag ik in mijn bed tussen de verbandmaterialen, postoelen en infuuspalen. Ouders mochten toen nog niet bij hun kind blijven. Zij was de enige die er voor me was.

Tijdens die ziekenhuisopname besloot ik dokter te worden. En ik ben met heel veel plezier ruim 10 jaar huisarts geweest.

Toch miste ik iets. Ik had behoefte aan meer tijd en ruimte voor het verhaal van de patiënt. Om er met aandacht en compassie te kunnen zijn voor de mens die tegenover me zat en samen tot een plan te kunnen komen. Dat lukte me niet in een overvol spreekuur met vaak minder dan 10 minuten per consult.

Lees meer...

Mirella BuurmanOpleiden, het leukste onderdeel van mijn huisartszijn!
“Wat heb je nou gedaan!?” Ik zie nog de stress en de angst in de ogen van mijn aanstormende opleider gynaecologie toen ik met een bebloede jas de gang op stapte. Zo’n 10 minuten daarvoor was ik de verloskamer opgestormd en had twee piepkleine voetjes uit de vagina van de hevig puffende patiënte zien steken. Het schoot door me heen: Wat als er geen volledige ontsluiting is?....Ik riep: “Zuchten, zuchten!” Maar er was geen houden aan. De bevallende dame kon de persdrang niet tegenhouden. Ik dacht: “God zegene de greep” en voerde een vlekkeloze Bracht manoeuvre uit. Gelukkig! Mijn opleider was even later net zo opgelucht als ik, misschien nog wel opgeluchter.

Lees meer...

Gio MeijerArts voor integrale geneeskunde in Amsterdam, bestuurslid en redactielid van het Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde (TIG) en actief in de Artsenvereniging Voor Integrale Geneeskunde.

Hoe ziet je netwerk eruit?
‘Mede dankzij mijn betrokkenheid bij het Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde is mijn netwerk groot en divers. Ik ben daardoor in de gelegenheid bij congressen en symposia te zijn waar ik gepassioneerde vakgenoten uit de hele wereld ontmoet. Zo was ik vorig jaar bijvoorbeeld bij het congres Vrouwelijke Leiders in de Zorg, bij het 4e Arts & Voeding Congres en het Alzheimercongres. En ik ben net terug uit Stuttgart waar ik deelnam aan het International Congress for Integrative Health & Medicine, geaccrediteerd door the European Council waar ook de WHO vertegenwoordigd was. Gastsprekers uit Noord- en Zuid-Amerika, Saoedi-Arabië en Israël vertelden over de vele Integrative medicine initiatieven in hun land. Zo biedt het Memorial Sloan Kettering Cancer Center in New York zorg aan ‘every one who is touched bij cancer’. Alle directe familieleden van een kankerpatiënt  kunnen gratis gepaste ondersteuning krijgen. Hoe mooi is dat? Onze patiënten, behandelaren en onszelf zou ik dat ook gunnen! Ik zou willen dat we in Nederland ook stappen vóór preventie en gezondheid zouden nemen.‘

Lees meer...

Tonny Filedt Kok-WeimarWat doen leden van de VNVA zo al?
Mijn naam is Tonny Filedt Kok-Weimar, Sociaal geneeskunde , tak Jeugdgezondheidszorg sedert 1983. Wat ziet het leven van mij eruit naast mijn beroep. Wat doe ik naast mijn vak? Ik geef de lezer een kijkje in mijn leven. Ik ben in 1943 geboren, getrouwd met Frits Filedt Kok, tandarts, geen kinderen. In 1970 ben ik in Utrecht afgestudeerd en direct bij de GGD Amsterdam in dienst gekomen in zowel uitvoerend als leidinggevend werk. In 1995 de overstap gemaakt naar TNO Preventie en Gezondheid in Leiden waar ik hoofd van de Opleiding van Jeugdartsen was, de bij- en nascholing voor artsen, verpleegkundige opgezet heb toen de  (her) registratie kwam voor deze doelgroep en divers wetenschappelijk werk gedaan heb o.a. in India en Suriname. Ik was in India manager Preventive Health Project in Gujarat. Daar was ik zeer in mijn element en kwamen de lijnen arts zijn en werken in het buitenland samen. Ooit was een carrière in de bosbouw een optie maar dat zagen mijn ouders minder zitten.

Lees meer...

De vrouwelijke variant van het OLD BOYS NETWORK

ArianeAriane Struyvenberg – de Groot is een van die vrouwen die haar ideeën niet langer een plan laat zijn, maar ze ook ten uitvoer brengt, en met succes. Als positieve reactie op het ‘Old boys network’ , het bekende netwerk van mannen die elkaar helpen, heeft Ariane een vrouwelijke variant opgezet ofwel de Young Girls Community. Bestemd voor energieke en enthousiaste werkende vrouwen van eind 20 tot pensioen. “Ik merkte  dat mannen vaak de beschikking hebben over meerdere netwerken die hen veel kunnen opleveren, en dat deze mannennetwerken voor vrouwen vaak niet makkelijk toegankelijk of aantrekkelijk zijn’, aldus Ariane . De ‘Young girls community’ (YGC), is een open netwerk voor vrouwen uit de profit en non-profit sector, in loondienst of ondernemer.

Zo sluiten zich managers, juristen, adviseurs, ZZP-ers en ondernemers met personeel aan die allemaal verschillende werkachtergronden hebben. Ook steeds meer medici en anderen uit de zorgsector. ‘Ik zie de community meer als een beweging, een mindset, die vrouwen stimuleert elkaar te ontmoeten, te versterken en elkaar de bal toe te spelen. We kennen dan ook geen contributie maar losse bijeenkomsten. Ik ben zeker niet tegen mannennetwerken, maar het netwerken lijkt vrouwen wat minder in het bloed te zitten dan mannen. Het valt mij op dat mannen vaak sterker zijn in elkaar banen toespelen, reciprociteit, elkaar iets gunnen. Ik vind dat vrouwen hier wel wat van kunnen afkijken. Maar laten we dan wel een eigen wending hieraan geven’.  

Lees meer...

VBGA – Vereniging van Buitenlandse Gediplomeerde Artsen

Julissa Cruz Gomez
Ik ben Julissa Cruz Gómez, basisarts. Ik kom uit de Dominicaanse republiek. Bijna 2 jaar geleden heb ik samen met andere collega’s de Vereniging voor Buitenlands Gediplomeerde Artsen (VBGA) opgericht. Wat mij heeft gemotiveerd om de vereniging op te richten was al het verdriet, eenzaamheid en frustraties die zowel ik als mijn collega’s hebben meegemaakt rondom alle bureaucratie van de assessment procedure. Daarnaast bestaat er in Nederland geen organisatie die voor een structurele voorbereiding zorgt voor de assessment procedure voor artsen met een diploma van buiten de EU.

Mijn droom was alle buitenlandse gediplomeerde artsen in een groep te organiseren. Na enkele pogingen ben ik gelukkig in contact gekomen met een enthousiaste en vastberaden groep van buitenlands gediplomeerde artsen die ook iets wilden betekenen voor onze gilde. Zo is de VBGA begin 2014 geboren. Op dit moment ondersteunen we onze collega’s door middel van dynamische workshops, een Facebook pagina en een website. Onze vereniging is recent officieel geworden en in 2016 hopen we de huisartsen stage van de KNMG over te nemen, onze commissies uit te breiden en het lidmaatschap voor leden en subsidie gerelateerde aanvragen te regelen. Door advies geven, netwerken en motiveren, helpen we onze collega’s om een reële kans te maken op de Nederlandse arbeidsmarkt!

Website VBGA

Lees meer...

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media