HomeNieuwsAgendaNajaarsvergadering VNVA Noord-Nederland

Najaarsvergadering VNVA Noord-Nederland

De ALV van VNVA Noord-Nederland dit jaar zal plaatsvinden op donderdag 5 oktober
Graag deze datum alvast noteren in uw agenda! Introducees zijn welkom.

Op de agenda van de ALV komen o.a. jaarverslag 2016, financieel jaarverslag en de plannen en begroting voor 2017. De kascommissie heeft de boeken reeds gecontroleerd en deze goed op orde bevonden.
Er zal een bestuurswisseling plaatsvinden. Foske Padje heeft zich helaas moeten terug trekken als bestuurslid. Goed nieuws is dat Shirley Mungroop en Marieke Potijk zich beiden beschikbaar stellen om zitting te nemen in het afdelingsbestuur. Greet Meihuizen en Hedwig Grooten blijven voorlopig in het bestuur meedraaien. Liesbeth Jansen overweegt na een periode van ruim 10 ! jaar als succesvol voorzitter het stokje over te dragen. Wie biedt zich aan voor deze leuke vacature?

Na de ALV op 5 oktober is prof dr. Irene van Langen bij ons te gast.
Irene van Langen is Hoogleraar Klinische Genetica en vanuit haar vakgebied uitstekend op de hoogte van alle ins- en outs van genetica en genetische screening. We verdiepen ons in een zeer actueel onderwerp: de maatschappelijke impact van genetische screening en uitslagen na genetisch onderzoek. Hierbij wordt speciale aandacht gevraagd voor de ethiek rond het wel / niet informeren van mogelijke dragers in geval er bij een patiënt een genetische afwijking / erfelijke ziekte is ontdekt. Het lijkt ons een onderwerp van belang voor allerlei soorten artsen, we zullen er steeds meer mee te maken krijgen. Goed er meer van te horen en in gesprek te gaan over ethische aspecten van genetica en erfelijkheid en het wel/ niet informeren van dragers.

 

Aanvullende informatie

  • Datum: donderdag, 05 oktober 2017
Beoordeel dit item
(1 Stem)

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media