HomeNieuwsCarrière en gezin

Carrière en gezin

Carriere gezinHet combineren van carrière als arts en gezin is in principe goed mogelijk, en veel artsen hebben kinderen. Voor sommigen is de vraag hoe zij gezin en werk (gaan) combineren een belangrijke vraag in de keuzes die zij maken. Dit geldt voor mannen en vrouwen; het hebben van kinderen is een gedeelde verantwoordelijkheid en vereist bij beide partners goede afspraken. Wel zien we dat vrouwen vaak meer zorgverantwoordelijkheid op zich nemen, dit wordt vaak versterkt door opvoeding en verwachtingen van de maatschappij. Flexibiliteit is, zeker gezien de lange duur van opleiding voordat je een vaste plek hebt, een belangrijke eigenschap. In dit factsheet maken we een aanzet om verder na te denken over werk en gezin.

Aandachtspunten:

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media