HomeNieuwsNieuwsNieuwsarchief
Nieuwsarchief

Athenas AngelsVoor vier vrouwelijke hoogleraren van het LUMC was het op een gegeven moment helder: vrouwen hebben het vaak minder makkelijk in de wetenschap dan mannen. Zij besloten voorbeelden te inventariseren die zij zelf meemaakten: geadresseerd worden als man, genegeerd worden bij de kascommissie, aangesproken worden als iemand van de stropdassenverkoop voor (mannelijke) hoogleraren. Andere voorbeelden lees je op hun website www.athenasangels.nl.

Lees meer...

Maria-Luiza Plug-Sfetcu MDMaria-Luiza Plug-Sfetcu MD

Als vierde jaar student geneeskunde in Boekarest, Roemenië had ik totaal geen plannen om na mijn studie het land te verlaten. Na een vermoeiende studie dag, vond ik het altijd leuk om een uurtje iets leuks op mijn computer te doen. Zo is het gebeuren dat ik op een mooie november dag de liefde van mijn leven ontmoette. Na drie lange jaren waarin we elkaar hoogstens een weekend in 2 maanden elkaar zagen, zijn we eindelijk met elkaar getrouwd in de mooie stad Amersfoort. Een jaar geleden kochten wij ons eerste huis. Toen ik hier vorig jaar kwam, kon ik bijna geen Nederlands praten noch verstaan. Mijn eerste stap was om heel veel cursussen te volgen om als arts aan de slag te kunnen gaan.

Lees meer...

De inspiratie van het Roer moet omPeter de Groof is huisarts en mede-oprichter van het Roer moet om, een beweging die voor veel reuring heeft gezorgd, aanvankelijk vooral onder huisartsen maar inmiddels verspreidt de olievlek zich ook in de tweede lijn.

In heel korte tijd wist een groep huisartsen in juni 2015 bij een grote groep huisartsen en sympathisanten een gevoelige plek te raken: onvrede over de uitholling van het vak. De toegenomen bureaucratie in de zorg, de nadruk op productie en financiën, het afvinken van lijstjes, het gevoel geen invloed te hebben bij de zorgverzekeraar, concurrentie, de druk van kwaliteitsindicatoren, te weinig tijd voor de patiënt en een gevoel van wantrouwen van de politiek en zorgverzekeraars tegenover professionals. Op kleine schaal waren er al initiatieven om vanuit de professional tegenwicht te bieden zoals de Dappere dokters (zie ook het stuk van Mirella Buurman), maar de onvrede bleef vaak binnenskamers. Velen herkenden zich dan ook in dit gevoel van onbehagen dat beschreven was in het pamflet 'Het roer moet om' (HRMO) en door het bundelen van krachten, op het goede moment, kwam er opeens veel beweging. Initiatiefnemers Peter de Groof en Jacques de Milano, beiden huisartsen, kregen met het pamflet steun van meer dan 70% van de huisartsen waardoor de politiek, LHV en zorgverzekeraars wel moesten reageren. Er volgde snel een aantal overleggen en een aantal concrete voorstellen. Zo is het aantal formulieren om in te vullen verminderd en zijn pogingen gedaan om kwaliteit meer handen en voeten te geven. Dat laatste blijft een lastig probleem, en de winst lijkt vooral dat de verschillende partijen erkennen dat kwaliteit moeilijk uit te drukken is en dus minder leidend dan we zouden wensen.

Lees meer...

Nine KnoersProf. dr. Nine Knoers, hoogleraar klinische genetica en zeer actief VNVA lid, ontving tijdens de 14de editie van de Catharijneconferentie de prestigieuze Catharijneprijs. De prijs is in 1990 ingesteld door Stichting Vrienden UMC Utrecht en wordt iedere twee jaar uitgereikt. Nine is de allereerste vrouw die de oeuvreprijs ontvangt. De jury is van mening dat Nine onder meer uitstekend wetenschappelijk onderzoek heeft gedaan naar de genetische achtergronden van nierziekten. De prijs bestaat uit een beeld en bedrag van € 10.000.  “Nine heeft de afdeling Genetica van het UMC Utrecht opgebouwd tot een internationaal toonaangevende afdeling”, zegt de jury. “Zij is iemand met grote empathie voor patiënten en medewerkers. Successen zal ze altijd delen. Ze is ook een absolute vakvrouw met een enorm verantwoordelijkheidsgevoel.”

De VNVA feliciteert Nine met deze prijs.

 

Lees meer...

Daling vrouwen in besluitvormende functies

Vandaag doet de Nederlandse Vrouwen Raad (NVR) een dringende oproep aan minister Bussemaker (OCW) en minister Asscher (SZW) om krachtige maatregelen te nemen tegen de huidige trend van daling van het aantal vrouwen in besluitvormende functies bij beursgenoteerde bedrijven. Dit naar aanleiding van de publicatie van de cijfers van de Female Board Index 2016.

Lees meer...

De VNVA is geschokt door het bericht van het plotselinge overlijden van MWIA Past President en Voorzitter van het Centennial Committee, Atsuko Heshiki. Ons medeleven gaat uit naar de familie van Atsuko Heshiki.  

Lees meer...

Overtijdbehandeling door huisarts zonder WAZ-vergunning. Meer informatie

Bron: Medisch contact

Lees meer...

Wetenschappers moeten meer vrouwelijke proefmuizen gebruiken bij onderzoek naar medicijnen, zo waarschuwt een Canadese onderzoeker.  
Wetenschappers testen nieuwe medicijnen nu vaak alleen op mannetjesmuizen, terwijl het mannelijk en vrouwelijk lichaam anders reageren op pijnprikkels.
Daardoor kunnen sommige medicijnen ook na wetenschappelijke tests nog onverwachte pijnklachten veroorzaken bij vrouwen.
Dat schrijft neurowetenschapper Jeffrey Mogil van de Canadese McGill Universiteit in het wetenschappelijk tijdschrift Nature Outlook.

Lees meer...

Prof.dr. Hans Brölmann bij zijn afscheid als hoogleraar gynaecologie VUmc

VUmc elke dag beterVeel vrouwen onderschatten de gevolgen van niet-kwaadaardige gynaecologische aandoeningen, zoals menstruatiestoornissen. Vrouwen denken al snel ‘daar zeur je niet over’ waardoor behandeling te laat – of niet – wordt gestart. De aandoeningen tasten zo vaak onnodig de kwaliteit van leven van de vrouwen aan. Ook wetenschappelijk onderzoek naar deze goedaardige vrouwenziekten loopt achter. Dit stelt prof.dr. Hans Brölmann bij zijn afscheid als hoogleraar gynaecologie VUmc. “Afwijkingen van de baarmoeder en gerelateerde klachten zitten nog altijd in de taboesfeer. Innovatie van diagnostiek en behandeling van gynaecologische aandoeningen schiet te kort, deels omdat er te weinig onderzoek naar wordt gedaan. VUmc start daarom met een nieuw onderzoekfonds: Women’s health research fund. Dit fonds heeft veel aandacht voor medische problemen waarmee vrouwen specifiek te maken krijgen. Gerdi Verbeet gaat ons daarbij als speciaal ambassadeur ondersteunen.” Brölmann spreekt op 1 juli zijn afscheidsrede uit.

Lees meer...

1622 Vermeulen radboudumcDr. Hester Vermeulen is met ingang van 1 juli 2016 benoemd tot hoogleraar Verplegingswetenschap aan de Faculteit der Medische Wetenschappen van de Radboud Universiteit/het Radboudumc.

Hester Vermeulen (Oostzaan, 1967) is verpleegkundige en klinisch epidemioloog. In 2006 promoveerde ze aan de Universiteit van Amsterdam. Ze deed hiervoor onderzoek naar Evidence-based verbeteringen in de postoperatieve zorg: op het snijvlak tussen verpleging en geneeskunde. Tot haar benoeming werkte ze als senior onderzoeker bij het Academisch Medisch Centrum van de Universiteit van Amsterdam en als lector Evidence Based Perioperatieve zorg aan de Hogeschool van Amsterdam.

Lees meer...

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media