HomeSeksuele intimidatie

Seksuele intimidatie

Seksueel grensoverschrijdende situaties komen ook op de werkvloer van artsen en coassistenten vaak voor. Dat blijkt uit een enquête van Medisch Contact en Arts in Spe, waarover deze week twee artikelen verschijnen. Aan de enquête deden 3098 artsen en 440 geneeskundestudenten en coassistenten mee.

Lees meer...

Op woensdagavond 6 juni jl. waren VNVA voorzitter Lydia Ketting-Stroet en VNVA-lid Angela Maas te gast bij het programma M wat gepresenteerd wordt door Margriet van der Linden. 

Lees meer...

Door: Emily Boersma, De Geneeskundestudent - 6 juni 2015

Seksuele intimidatie van geneeskundestudenten is een groot probleem en blijkt lastig aan te pakken. Studenten vinden het vaak moeilijk om een melding te maken, omdat zij bang zijn dat de melding niet anoniem verloopt. Toch is het belangrijk dat seksuele intimidatie gemeld wordt. Er kan namelijk actie ondernomen worden wanneer meerdere meldingen zijn gemaakt.

Hoe gaan faculteiten om met seksuele intimidatie? En is de meldingsprocedure voor seksuele intimidatie de laatste jaren verbeterd? Om deze vragen te kunnen beantwoorden, heeft De Geneeskundestudent (het voormalig KNMG Studentenplatform) een inventarisatie gedaan. Lees meer.


 

 

Lees meer...

De VNVA heeft, in samenwerking met het KNMG studentenplatform, een Overlegpunt over Seksuele Intimidatie opgericht waar co-assistenten, AIOS, ANIOS, vrouwen en mannen er terecht kunnen voor overleg.

Het niet-melden van seksuele intimidatie zou gelegen kunnen zijn in de (te) grote stap naar de vertrouwenspersoon. Daarnaast bestaat er mogelijk ook onzekerheid of deze persoon ook toegankelijk, respectievelijk bedoeld is voor medische studenten en coassistenten.

Het laagdrempelig Overlegpunt Seksuele Intimidatie is ingesteld zodat jonge collega's, zowel mannen als vrouwen, terecht kunnen om hun situatie en gevoelens te bespreken. Via dit overleg kan de meer officiele weg naar de vertrouwenpersonen van de ziekenhuizen/instellingen worden gewezen en met steun in de rug worden bewandeld.

Je kunt voor overleg of meldingen gebruik maken van een speciaal mailadres waardoor vertrouwelijkheid gewaarborgd is. Je mailgegevens zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Je kunt ervoor kiezen om je vraag in de mail voor te leggen of je kunt per mail je naam en telefoonnummer doorgeven en vragen om teruggebeld te worden.

Artikel Medisch Contact 23 mei 2013

Artikel Arts in Spe mei 2013

NRC Next 28 mei 2013

Opzij juli augustus 2013

Anoniem verhaal: In ons ziekenhuis gebeurt het niet

Lees meer...

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media