HomeTrainingen

Klik hier om de diverse trainingen te bekijken. 

 

Een belangrijke pijler van de VNVA vormen de verschillende trainingen die worden georganiseerd.

Beleids- en Bestuursdagen

De Beleids- en Bestuursdagen staan open voor alle actieve leden, zijn gericht op professioneler, beter besturen en samenwerken aan de doelstellingen van de VNVA.

VNVA kadertraining

De VNVA kadertraining is opgezet door en voor de VNVA leden en wordt al 20 jaar gegeven door Ina Vader. Deze training was voor velen aanleiding om lid te worden van de VNVA, en is inmiddels gevolgd door 800 leden. Ina Vader (coach) hierover: “In de trainingen en coachingsgesprekken hierover kom ik regelmatig tegen dat mensen zich mee laten sleuren door de waan van de dag, en dat zij voor hun gevoel grip op de situatie verliezen. Dit meegesleurd worden veroorzaakt energieverlies en soms ook stress. De werkdruk en het tekort aan collega’s, met daarnaast een (te) groot verantwoordelijkheidsgevoel versterken dit proces nog. Als de werkdruk toeneemt gaan mensen vaak langer werken en meer van hetzelfde doen. Dat zijn de momenten waarop je wellicht beter kunt stilstaan en kijken naar wat je doet om de situatie te overzien, in plaats van maar doorgaan en afzien".

Leergang Strategisch Leiderschap

De leergang Strategisch Leiderschap sluit aan bij de VNVA missie, die er naar streeft dat vrouwelijk artsentalent beter benut wordt en er meer vrouwelijke artsen doorstromen naar de top.
De leergang is bestemd voor vrouwelijke artsen die al meerdere jaren hun professionele vaardigheden hebben toegepast en zich nu in een fase bevinden waarin zij meer invloed willen uitoefenen binnen hun werksituatie. Dat kan zowel vanuit een ambitie een leidinggevende of bestuurlijke functie te vervullen, als vanuit de behoefte meer persoonlijk leiderschap op zich te nemen binnen de bestaande werksituatie.

Leergang Academisch Leiderschap

Effectief invloed uitoefenen in de academische context. Deze leergang, die al 20 jaar wordt verzorgd door Aequo, is bedoeld voor artsen en wetenschappers (vrouwelijke en mannelijke) die werkzaam zijn binnen een UMC of wetenschappelijk instituut. Deze leergang sluit aan bij de missie van de VNVA omdat u met deze leergang leert uw eigen talenten optimaal te benutten én leert de medewerkers, waarvoor u verantwoordelijkheid draagt, goed te begeleiden. Ook wordt ingegaan op veranderingsprocessen: hoe begeleidt u uw medewerkers hierbij, maar ook beïnvloedt u de omgeving zodat uw gewenste verandering een succes wordt.

Training Body & Mind Management

De training Body & Mind Management wordt gegeven door Vanessa de Vries, arts-coach-therapeut gespecialiseerd in preventie. De training is gericht om vitaal, gezond en met veel plezier te blijven werken. Als arts heb je een grote verantwoordelijkheid, hoge werkdruk en is er een hoge verwachting t.a.v. prestaties op de werkvloer. Onder deze omstandigheden kost stress onbewust veel energie. De externe factoren veranderen meestal niet. De manier waarop je reageert en denkt, kun je wel aanpassen. Perceptie is projectie. Deze training is gericht op behoud van innerlijke rust. Vanuit het gevoel van vertrouwen en zekerheid werk je efficiënter en productiever. De mentale rust zorgt voor een hogere weerbaarheid en vitaliteit. Gun jezelf deze training en zie het als een waardevolle investering. Een investering in het beste van het jezelf.

 

Laatst aangepast op dinsdag, 18 april 2017 14:49

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media