HomeTrainingenVNVA symposia/congressen

Symposia/congressen (30)

Subcategorieën

Lustrumcongres - VNVA 85 jaar

 

Datum: 6 oktober 2018

Titel: SolidariteitsLAB – 85 jaar Samen aan het Werk

Locatie: LAB111 in Amsterdam (Arie Biemondstraat 111, 1054 PD Amsterdam)

 

LAB111 entree   LAB111 bar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Lustrumcongres van de VNVA gaat over Solidariteit over onze landsgrens en binnen onze samenleving, en is toegankelijk voor VNVA leden, studenten, niet-VNVA leden en mannen.

 

SolidariteitsLAB met o.a.

Marith Volp 1

  • Dagvoorzitter: Marith Volp (foto links)
  • - Plenaire lezingen: o.a. Simone Filippini
  • - Workshops: Personal Branding, Yoga, Presenteren
  • - Uitreiking ESSAYprijs
  • - Uitreiking Els Borst-Oeuvreprijs
  • - Filmvertoning ‘Vessel’
  • - Veiling voor het Goede doel

 

Wie nodig jij uit voor het VNVA Lustrumcongres?
Wees welkom om 85 jaar VNVA mee te vieren, noteer 6 oktober 2018 in je agenda.

  

Kosten voor deelname aan het Lustrumcongres:

Type deelnemer   Kosten voor deelname
VNVA-leden zaterdagochtend en -middag € 85,00
Introducé, gelijktijdig aangemeld met VNVA-lid zaterdagochtend en -middag € 85,00
Geïnteresseerden zaterdagochtend en -middag € 100,00
Studententarief zaterdagochtend en -middag € 35,00
Ereleden en 85+ zaterdagochtend en -middag gratis

 

De inschrijfmogelijkheid wordt spoedig opengesteld.

 

 


 

Toon items...

VNVA Symposium: ‘Recht op gezondheid vraagt meer dan aandacht’

 

 Op zaterdag 24 maart jl. vond bij locatie 78 in Bunnik het VNVA het Symposium '‘Recht op gezondheid vraagt meer dan aandacht’' plaats. 

 

Opening door Lydia Ketting-Stroet
Na een heerlijke lunch en een hartelijk welkomstwoord van Lydia werd het symposium geopend. Uit verschillende windstreken waren VNVA leden, bekenden en nieuwe gezichten van jonge tot gepensioneerde artsen gekomen, hetgeen zorgde voor een divers publiek.

 

Essayprijs 2018 uitgereikt aan Mala Misra-Isri
Het juryrapport
Uit een reeks van inzendingen hadden de drie juryleden drie essays geselecteerd. Het juryrapport werd voorgedragen door Sanne Gijzel. Hierbij werden de vlot geschreven indrukwekkende ervaringen van kinder- en jeugdpsychiater Marie-José van Hoof gecomplimenteerd. De knuffel na de knieprothese van orthopedisch chirurg Suzanne Witjes toonde grote betrokkenheid en passie voor het vak.

 

Hoera, een meisje!
Het essay “Hoera, een meisje!” viel in de prijzen vanwege de actuele problematiek in de Indiase samenleving, namelijk sekse-selectieve abortus. Verschillende maatschappelijke, culturele, wettelijke en ethische facetten worden aangehaald waarbij het essay gestructureerd is opgebouwd. Tijdens het 85-jarig VNVA lustrumcongres op 6 oktober zal zij een voordracht houden over dit onderwerp. Zie ook: http://www.vnva.nl/trainingen/vnva-symposia-congressen/vnva-lustrumcongres

 

Pitch en Interactie met Geneeskeuze
Heleen Esser gaf als trainer en coach een inspirerende sessie over ons werk als arts. In de praktijk werk je met je hoofd en handen, maar nog belangrijker is om het vak uit te oefenen gecombineerd met je hart. Met een paar interactieve oefeningen werd de zelfkennis, waarden en doelen helderder voor diverse deelnemers. Geneeskeuze bestaat uit een enthousiast, ervaren duo waarbij je als jonge arts (in spé) met een training op weg wordt geholpen. Middels deze introductie en samenwerkingsverband met de VNVA hopen wij het publiek te vinden om handvaten te bieden in belangrijke carrièrekeuzes. http://www.geneeskeuze.nl/specialisatie-geneeskunde/

 

Zorgcafé van Dokters van de Wereld
Als zorgcoördinator van het zorgcafé leerde Petra Wisse ons meer over het zorgrecht in Nederland. Met welke regels komen migranten en asielzoekers in aanraking? En met name waar loopt men tegenaan? Pakkend waren de verhalen van twee hulpverleners van het zorgcafé waarbij duidelijk werd dat het niet voor ieder mens vanzelfsprekend of begrijpelijk is of een kuur 1 of 7 dagen duurt. Bij deze speciale doelgroep is het essentieel om te checken of de anamnese klopt, uitleg te geven bij een nieuw voorschrift en alert te zijn op analfabetisme.

 

Key note speaker Nathanja van Moppes
Culturele dilemma´s in de spreekkamer: een andere betekenis van ‘het normale’
Huisarts Nathanja van Moppes nam ons mee naar haar spreekkamer waarbij een bewustwording ontstond voor specifieke persoonlijke kenmerken. Zij maakte helder dat iedereen een individuele perceptie en een eigen culturele, maatschappelijke achtergrond heeft wat vorm heeft gegeven aan wat voor die persoon (patiënt) ‘normaal’ is. En dat dit voor een (huis)arts iets totaal anders kan betekenen, maar andersom ook!

 

Communicatie met migranten
Waar let je op bij het inzetten van een tolk? Is deze bevriend of familie met de patiënt? Klopt de anamnese wel? En weet je altijd zeker dat jouw boodschap is overgekomen? Want wat willen migranten eigenlijk van hun arts? Leerzaam was het om te zien dat het publiek zelf met praktijkvoorbeelden en –perikelen kwam. Nathanja gaf aan dat migranten graag zich serieus genomen willen voelen, eigenlijk net als elke Nederlander. Eveneens een blijk van interesse voor hun culturele achtergrond kan wonderen doen, ook al is het maar kort. Lichamelijk onderzoek en geen herhalende werkdiagnose ‘stress’, duidelijke adviezen en uitleg waarvoor natuurlijk ook tijd nodig is, lijken essentiële onderdelen in een consult om in gesprek te blijven.

 

Ethische kwesties: welke coping strategie voor het slechte nieuws bij migranten?
Daarnaast kwamen ook ethische zaken aan bod, zoals een ander verwachtingspatroon bij migranten als het gaat om het slecht nieuws gesprek en de zin van behandelen. Als arts heb je een beroepsgeheim en tegenover de patiënt de plicht om deze goed te informeren over zijn/ haar situatie. Hoe kunnen we anticiperen op het communiceren van ‘slecht nieuws’ aan een patiënt? Onze maatschappij is voor migranten te direct. Moet een patiënt alles weten als je ook als dokter de plicht hebt van het ‘primum non nocere’? Daarnaast is het voor hen ongebruikelijk om op een bepaald punt te stoppen met behandeling, oftewel te richten op een comfort beleid. Deze sessie gaf een duidelijke bewustwording van het feit dat een langer leven hoger in het vaandel staat dan de kwaliteit in verschillende bevolkingsgroepen. Het grootste respect aan een terminale patiënt kan onder andere bestaan uit de verzorging door familieleden. Allemaal items om te checken bij niet-Nederlanders.

 

Knelpunten en hulpmiddelen in taal
Verschillende strategieën kunnen worden toegepast om de communicatie met niet Nederlands sprekende patiënten te verbeteren. Bijvoorbeeld een tolk, een digitale pre-consult health communicator die je op weg helpt bij de intake van anderstaligen. Anderzijds bestaan er ook andere online mogelijkheden, zoals zanzu.nl waarbij het lichaam in woord en beeld worden gebracht. Daarnaast werd de optie van een scanmarker air geïntroduceerd, een investering die de moeite waard kan zijn. Losstaand van alle tools is het van belang om het volgende te checken bij jouw patiënt. Heeft hij jou begrepen? Check dit. Wat heeft hij ervan begrepen? Laat het hem navertellen. En wat gaat hij thuis vertellen? Neem rust, ruimte en je tijd hierbij, want alleen daarbij komt de kwaliteit van zorg ten goede en betaalt dit zich uit tijdens het volgende consult.

 

Geschreven door Wybrich Cnossen

 

 

Presentaties

Dokters van de Wereld, door Petra Wisse

Culturele dilemma's in de spreekkamer, door Nathanja van Moppes

 

Fotoverslag

 {gallery}VNVA_Symposium_24012018{/gallery}

 

Toon items...

Datum: 6 oktober 2018
Titel: SolidariteitsLAB – 85 jaar Samen aan het Werk

Locatie: LAB111 in Amsterdam

Programma op hoofdlijnen

De geschiedenis van vrouwelijke artsen gaat in feite terug tot 1871. Aletta Jacobs was de eerste vrouw die een academische studie afrondde. In 1878 slaagt zij voor het artsexamen. Vijftig jaar later, in 1928, wordt Cornelia de Lange benoemd tot de eerste vrouwelijke hoogleraar (in de kindergeneeskunde). Dat was de aanleiding voor de oprichting van de Vrouwelijke Artsen Reünie In Amsterdam (VARIA) in 1933 die later is overgegaan in de landelijke Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen (VNVA). Leden zijn afkomstig uit alle medische disciplines en specialismen. Wij zijn ons als vrouwelijke arts zeer wel bewust van het grote belang van de voortrekkersrol van Aletta Jacobs.

Vanuit bovenstaand gedachtegoed heeft de VNVA als thema van deze lustrumviering gekozen voor ‘Solidariteit’. De VNVA realiseert zich dat kansen en mogelijkheden niet voor iedereen gelijk zijn, reden waarom wij op deze feestelijke lustrumviering solidariteit centraal willen stellen. Solidariteit richting grote landgrens overschrijdende problemen zoals de vluchtelingenproblematiek maar ook solidariteit naar mensen dichterbij zoals de ouderen in de samenleving.
Wij verwachten rond de 150 deelnemers van allerlei specialismen en het officiële programma zal rond 11.00 uur beginnen. Het lustrumevenement wordt gevuld met lezingen door diverse sprekers die vanuit verschillende invalshoeken het overkoepelende thema ‘Solidariteit’ zullen belichten. Tevens zullen er workshops worden georganiseerd over uiteenlopende thema’s, onder andere communicatie, yoga, presentatie, etc. Tijdens deze dag wordt een foto expositie ingericht binnen het thema ‘Tijd’ en is er een loterij waarvan de opbrengst bestemd is voor het goede doel.

Voorafgaand aan het lustrumcongres wordt de najaarsledenvergadering van de VNVA gehouden, aanvang 9.30 uur. Ontvangst lustrumcongres om 10.30 uur.

 

Lees meer...

door Wybrich Cnossen

Het Corrie Herman Symposium was een dag om naar uit te kijken voor een grote groep vrouwelijke artsen, liefhebbers en de VNVA. Het samengestelde programma door de prijswinnares bood een up-date over genderspecifieke onderwerpen binnen het MDL-specialisme met voorafgaand een interessante presentatie over het thema ‘de vrouw in de academische wereld’.

Een vrouwenprobleem aan de top?
Professor Hanneke Takkenberg sprak over haar ervaringen en de aandacht voor diversiteit en vrouwelijk talent. Als voorzitter van het Erasmus Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren vertelde ze over het creëren van gelijke kansen, het benutten van diversiteit en de voordelen van genderverschillen. Zij stelde de vraag: hoe is het mogelijk dat er meer vrouwen dan mannen geneeskunde studeren en in de medische sector werken, maar slechts een kleine groep (~15%) vrouwen hebben een hoog level bereikt? Deze scheve verhouding bestaat al tijden. Sinds enkele jaren hebben de universiteiten in Nederland als doel gesteld om het aantal vrouwelijke hoogleraren te verhogen om een evenwichtige man-vrouw-verdeling te vormen.
Is een laag percentage vrouwelijke hoogleraren een ‘vrouwenprobleem’? Uit een opiniepeiling blijkt dat sommigen dat wel vinden. Dit zou te maken hebben met de motivatie, familiezaken of minder goede prestaties door vrouwen. Er werd zelfs beweerd dat vrouwen fysiek minder in staat zouden zijn om hogere functies (of meerdere taken) te kunnen uitvoeren. Professor Takkenberg stelt dat gender diversiteit in de 21e eeuw geen vrouwenkwestie is, maar zo is gemaakt. Integendeel, het is van vitaal belang voor het medisch bedrijf.

Lees meer...

door Clara Peters

De voorjaarsledenvergadering werd gestart met een voorstelronde van de aanwezige leden, sommigen al langer bekend en actief op de vergaderingen, anderen voor het eerst. Zelf had ik een introduce meegebracht, die recent enkele dagdelen in mijn huisartsenpraktijk meeliep. Deze Afghaanse arts, in eigen land internist, is hier bezig met alle assessments en toetsen om hier haar Nederlands basisartsdiploma te behalen. Zij kwam bij mij terecht op vraag van een ander VNVA-lid, die voor haar een stageplek zocht in het Rotterdamse. Het netwerk werkt!

Voorzitter Sylvia Buis heette nieuwe leden welkom en herdacht ook leden die in het afgelopen jaar zijn overleden.

Aan de hand van de notulen en het jaarverslag van 2016 werd duidelijk dat ondanks de huidige zorgen over de toekomst van de VNVA als vereniging er toch afgelopen jaar een aantal succesvolle activiteiten, zoals het Carrièreboostsymposium, het Gendersymposium en de netwerkavonden konden worden georganiseerd. Deze werden ook door de leden erg gewaardeerd.

Lees meer...

 Woman Lotta Blokker

 Centraal thema: Vrouw zijn maakt een verschil.

 

Het thema van het Corrie Hermannprijs Symposium van de VNVA is 'Vrouw zijn maakt het verschil'. Het symposium werd gehouden op 18 maart 2017. Tijdens het symposium werd ingegaan op verschillen tussen mannen en vrouwen met een inflammatoire darmziekte. Deze zijn zichtbaar op verschillende niveaus en kunnen leiden tot andere ziekte-uitkomsten bij vrouwen ten opzichte van mannen met deze aandoening. De bewustwording van deze ongelijkheid tussen de geslachten leidt tot een op maat gemaakte management strategie, bijvoorbeeld bij een eventuele zwangerschapswens, en zal uiteindelijk resulteren in een meer kosteneffectieve behandeling. 

 

Aangezien de Corrie Hermannprijs zowel verbonden is met wetenschappelijk onderzoek als ook met het versterken van de positie van de vrouwelijke arts werd het symposium geopend met een inspirerend verhaal over waar de kansen liggen voor de vrouw in de academische wereld. Nu diversiteit zowel in de samenleving als in de zorg steeds meer wordt erkend en gewaardeerd is er toenemende behoefte aan vrouwelijk leiderschap, met een frisse aanpak van medisch wetenschappelijk onderzoek.

 

 Aan het eind van het symposium vond de uitreiking plaats van de Corrie Hermann Prijs 2017 aan prof. dr.  C.J. (Janneke) van der Woude. 

  

 

Titel beeld: 'Woman', 2003, brons, 45 x 35 x 26 cm, door: Lotta Blokker 

 

  

Presentaties:

Klik op de titel van de lezing om de presentatie te bekijken.

Hanneke Takkenberg De vrouw in de academische wereld: kansen voor nu
Hanneke Takkenberg (professor of Clinical decision making in cardio-thoracic interventions, Erasmus Medisch Centrum Rotterdam)
Maikel Peppelenbosch 0416-001 De vrouwelijke immunologie: reden voor genderspecifiek behandelen?
Maikel Peppelenbosch (‎hoogleraar Experimentele Gastro-enterologie en hoofd van het laboratorium voor Gastro-enterologie en Hepatologie, Erasmus Medisch Centrum Rotterdam)
MDL-Fidder-Herma Vrouwspecifieke behandelstrategieën: kansen voor kostenbeheersing?
Herma Fidder (MDL-arts, gespecialiseerd in inflammatoire darmziekten, Universiteit Medisch Centrum Utrecht)
Annemarie de Vries Extra intestinale manifestaties van inflammatoire darmziekten
Annemarie de Vries (MDL-arts, gespecialiseerd in ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa, Erasmus Medisch Centrum Rotterdam)
Janneke van der Woude 0615-018 Zwangerschap en een inflammatoire darmziekte: een ongelukkige combinatie?
Janneke van der Woude (MDL arts, gespecialiseerd in inflammatoire darmziekten zoals IBD, de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa, Erasmus Medisch Centrum Rotterdam)

 

Locatie:

Gertrudis Kapel, Willemsplantsoen 1c, 3511 LA Utrecht

GertrudisKapel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotoverslag:

 

Lees meer...

Het symposium werd geopend het jong vrouwenkoor “Roxie” waarvan VNVA-bestuurslid Ineke Postma deel uitmaakt. Het koor zingt pop, gospel,musical maar ook licht klassiek in verschillende talen. Het koor is genoemd naar “Roxie” (uit de musical Chicago), een vrouw vol toekomstplannen die in de gevangenis van Chicago is beland. Ze komt vrij doordat ze staat voor haar idealen, in de volle overtuiging dat ze die waar kan maken. Niet het slechtste rolmodel lijkt me. Een van de gezongen nummers ”Girls talk” sprak mij erg aan.

Dagvoorzitter Omaima el Tahir stelde zich voor. Binnenkort legt zij de artseneed af, ze vertelde in een notendop wat zij tijdens haar opleiding al had gedaan en dat was niet niks! Naast EHBO aan geneeskunde studenten, bijles aan kinderen van een basisschool, zat ze in het bestuur van de studentenraad, was assessor aan de VU, triagist op de huisartsenpost en gaat nu een promotietraject doen in de kinderinfectiologie. Een echte duizendpoot! Zij vertelde ook hoe ze, geïnspireerd door Simon Sineks TedX-talk “How great leaders inspire action” aan de hand van de Golden Circle van M.L. King (why, how, what) leerde keuzes te maken, nee te leren zeggen maar ook lief voor zichzelf te zijn.
Zij stelde de met enig mysterie omgeven aangekondigde “special guest” voor: Hadjar Benmiloud, bekend columniste van o.a. Metro, die – na wat beginsores door een weigerende computer- ons vergastte op een prachtige column, die het liefdesverdriet beschreef tussen zichzelf (en heel veel andere potentiele patiënten) en de zorgverzekeraar; een relatie waarbij vanuit de zorgverzekeraar de patiënt niet vertrouwd lijkt te worden, waar de zorg steeds duurder wordt maar ook minder toegankelijk en waarbij de relatie zelf steeds zieker wordt…..Hoe herkenbaar!

Lees meer...
Door Wybrich Cnossen

 

Na een heerlijke lunch met tussendoor kennismaking en gesprekken met deelnemers van het middagsymposium, werd door Hedwig Vos de opening en welkomstwoord gegeven van een leerzame middag over genderspecifieke zorg.

Hoewel verschillende tussen mannen en vrouwen bekend zijn, werd ik met herkenbare voorbeelden van sociale en zorg gerelateerde verschillen tussen mannen en vrouwen toch verrast tijdens de eerste presentatie van Toine Lagro. Een weg naar gender specifieke gezondheidszorg met verdere implementatie van het topic ‘gender’ in medische curricula ligt nog open.

Lees meer...
Terugblik door Ineke Postma

Op zaterdag 19 maart vond in het van der Valk hotel in Veenendaal een succesvol VNVA gendersymposium plaats. De interesse voor dit symposium was groot; er waren maar liefst 103 bezoekers!

Dr. Hedwig Vos, huisarts en dagvoorzitter, gaf een mooie inleiding op de dag. Vervolgens was het woord aan dr. Toine Lagro-Janssen, emeritus hoogleraar Vrouwenstudies  uit het Radboud UMC Nijmegen. Zij sprak over de weg naar een gender-sensitief medisch curriculum. De eerste stappen hierin zijn gezet, maar implementatie van genderverschillen in de medisch curricula moet zeker nog gepromoot worden en iedereen die betrokken is bij het geven van medisch onderwijs wordt dan ook van harte uitgenodigd hier een bijdrage aan te leveren.

Lees meer...

De Corrie Hermannprijs 2015 werd op 10 oktober 2015 uitgereikt aan Dr. (Jeanine) J.E. Roeters van Lennep tijdens het symposium dat ter ere van de prijswinnares wordt georganiseerd. Titel van het symposium: “Gendersensitieve geneeskunde: van utopie naar klinische praktijk."

01 PrijswinnaresDe CHP-commissieleden beschrijven de prijswinnares - en de onderbouwing voor de toekenning van de CHP 2015 - als volgt:

Bij dr. Jeanine Roeters van Lennep zit het thema ‘Gender’ en Hart en Vaatziekten min of meer in de genen. Ze promoveerde op het onderwerp in 2001, nog voordat ze afstudeerde als arts.

Aanvankelijk wilde ze cardioloog worden, maar ze koos uiteindelijk voor de vasculaire geneeskunde om haar interesse voor gender & vasculaire schade beter vorm te kunnen geven. In de afgelopen 15 jaar heeft zij zich ontwikkeld tot expert op het terrein van gender& lipidenstoornissen, diabetes en vrouwspecifieke hormonale problematiek. Sinds haar aanstelling in 2010 als staflid vasculaire interne in het ErasmusMC heeft zij een aantal belangrijke projecten geïnitieerd, zowel op het terrein van de patiëntenzorg, wetenschap als nascholing. Zij startte samen met de afdeling gynaecologie/obstetrie een multidisciplinaire polikliniek voor vrouwen na een doorgemaakte ernstige zwangerschapshypertensie en maakte de afgelopen jaren deel uit van de richtlijncommissie cardiovasculair risico binnen de NVOG. Samen met de afdeling epidemiologie heeft zij een jaarlijkse onderwijscyclus over Gender&Women’s Health opgezet, die ook vanuit het buitenland goed wordt bezocht. Zij richtte de multidisciplinaire werkgroep EVA op binnen het ErasmusMC, met als doel de multidisciplinaire samenwerking op het terrein van Womens’ Health te verbeteren. Haar wetenschappelijke prestaties zijn sterk groeiende.

Jeanine heeft een tomeloze inzet en is zeer getalenteerd om ook anderen te enthousiasmeren. Daarbij is ze oprecht, werkt ze graag samen en heeft zij een groot empathisch vermogen voor haar collega’s en haar patiënten. Zij raakte de CHP- commissieleden door haar grote enthousiasme en gedrevenheid, waarbij ze fungeert als een belangrijk rolmodel voor de huidige jonge generatie artsen. Als je maar wilt, is er blijkbaar ook veel mogelijk! Jeanine combineert een jong gezin met een ambitieus carrièrepad, waarvan het einde nog niet in zicht is. Ze spreekt aan doordat ze barrières doorbreekt met een goed oog voor het belang van anderen om haar heen.


 Impressie van het symposium door Clara Peters

 

 

Lees meer...

Duvekot-NZwangerschap: de fietsproef voor een ‘gezond’ leven?
Dr. (Hans) J.J. Duvekot, gynaecoloog-perinatoloog, Erasmus Medisch Centrum Rotterdam
Dat het intra-uteriene milieu de foetus programmeert voor gezondheid en ziekten tijdens het extra-uteriene leven is genoegzaam bekend. Dat aan het verloop van een zwangerschap en met name die van de gecompliceerde zwangerschap een voorspelling over gezondheid en ziekten tijdens het vervolg van het leven van de moeder kunnen worden gedaan, is relatief nieuw. Hoe sterk is nu dievoorspellende waarde van het verloop van de zwangerschap? Helpt het om hierop in te spelen met preventieve maatregelen?

Lees meer...

image-2015-09-01Onderwerp lezing: Sekse en hart- en vaatziekten: Herziening onderzoeksontwerp noodzakelijk
Dr. (Maryam) M. Kavousi, Erasmus MC Rotterdam
Traditioneel was onderzoek op het gebied van hart- en vaatziektenten onrechte alleen gericht op mannen omdat deze aandoeningen typische ‘mannenziekten ’ zouden zijn.
Het resultaat hiervan was dat de resultaten niet noodzakelijkerwijs ook generaliseerbaar waren voor vrouwen. Tot nu toe zijn vrouwen in epidemiologisch onderzoek naar hart-
en vaatziekten ondervertegenwoordigd. Het is tijd om rekening te houden met deze geslachtverschillen bij het ontwerpen van epidemiologisch onderzoek naar hart- en vaatziekten...

Lees meer...

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media