HomeTrainingenVNVA symposia/congressenCorrie Hermannprijs winnares 2014 - Elsken van der Wall

Corrie Hermannprijs winnares 2014 - Elsken van der Wall

De Corrie Hermannprijs 2014 werd op 22 maart 2014 uitgereikt aan Prof. Dr. Elsken van der Wall tijdens het symposium dat ter ere van de prijswinnares wordt georganiseerd. Titel van het symposium: Borstkanker: zo persoonlijk mogelijk.

Elsken van der Wall met CHP klProf. dr. Elsken van der Wall verdient de Corrie Hermann Prijs voor haar uitzonderlijke inzet voor de verbetering van het welzijn en welbevinden van vrouwen met borstkanker. Deze ziekte vormt een zeer belangrijk gezondheidsprobleem voor vrouwen: borstkanker is de meest voorkomende kanker bij vrouwen en, na longkanker, de tweede soort kanker waaraan de meeste vrouwen thans sterven. Uit Elsken’s veelzijdige activiteiten rondom dit thema blijkt dat zij daarin verandering wil brengen. Haar wetenschappelijke carriere is al jarenlang gefocust op het ontwikkelen van nieuwe methoden in de diagnostiek en behandeling van borstkanker, waarbij de laatste jaren het accent steeds meer komt te liggen op gepersonaliseerde kankerzorg, d.w.z. een persoonlijk behandelplan gebaseerd op het genetisch profiel van de individuele borstkanker patiënt. Dat zij in haar onderzoek belangrijke resultaten heeft geboekt blijkt uit haar indrukwekkende publicatielijst, en haar benoemingen op vooraanstaande medisch-wetenschappelijke en bestuurlijke functies; zij is o.a. hoogleraar Medische oncologie in het UMCU, voorzitter van het UMCU Cancer Center, parttime hoogleraar aan het Sidney Kimmel Cancer Center van het John Hopkins Medical Institute in Baltimore, Universiteitshoogleraar van de Universiteit Utrecht, en lid van de Presidiumcommissie van de Gezondheidsraad.

Naast het indrukwekkende wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van betere zorg en behandeling van borstkanker patiënten heeft Elsken zich bijzonder ingezet om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de zorgen en emotionele noden van patiënten met (mogelijke) borstkanker en hun gezinnen, o.a. door de ontwikkeling van sneldiagnostiek, het zorgdragen voor een goede paramedische en psychosociale begeleiding van patiënten, en het beter inrichten van ziekenhuisfaciliteiten zoals een gastenverblijf voor kankerpatiënten en hun naasten.

Vermeldenswaard is ook dat Elsken zeer actief, en op inzichtelijke wijze, het thema borstkanker onder de aandacht van het algemene publiek brengt.

Elsken van de Wall is een zeer betrokken leider en promotor en een rolmodel voor vrouwelijke artsen, studenten en wetenschappers, niet alleen door wat ze allemaal bereikt heeft, maar vooral ook door wie ze is. Naast alles wat ze doet in de organisatie van de gezondheidszorg, voor de wetenschap, voor onderwijs en opleiding, blijft ze een persoon met tijd en aandacht voor de individuele vraag van een patiënt, student of collega.


 

 

Welkom en opening

Dr. (Lieve) G.C.M.L. Page-Christiaens, gynaecoloog, Associate Professor Divisie Vrouw en Baby, Universitair Medisch Centrum Utrecht, dagvoorzitter

 Lieve Christiaens 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communicatie: een rode draad

Hanneke de Haes 1 kl

 

 

 

 

 

 

 

Presentatie
Abstract

Prof. dr. (Hanneke) J.C.J.M. de Haes, afdeling Medische Psychologie, Academisch Medisch Centrum Amsterdam

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lunch kl

 

 

Intraductale benaderingen in preventie van borstkanker

 

Paul van Diest 2 kl

 

 

 

 

 

Abstract

 

Prof. dr.(Paul) P.J. van Diest, Professor en Hoofd Afdeling Pathologie, Universitair Medisch Centrum Utrecht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van 'one size fits all' naar behandeling op maat

 Sabine Linn 1 kl

 

 

 

Prof. dr. (Sabine) S. Lynn, Professor Translational Medicine met focus op borstkanker, Universiteit Utrecht Afdelingen Medische Oncologie en Moleculaire Pathologie, Nederlands Kanker Instituut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 zaaloverzicht chp

 

 

"Beeldgestuurde systemische behandeling “ met molecular targeted tracers

 Liesbeth de Vries 1 kl

 

 

 

 

Prof. dr. (Liesbeth) E.G.E. de Vries, afdeling Medische Oncologie, Universitair Medisch Centrum Groningen, Universiteit Groningen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Borstkanker: zo persoonlijk mogelijk

Elsken van der Wall presentatie 1 kl 

 

Lezing

Abstract

 

Prof. dr. (Elsken) E. van der Wall, Hoogleraar Medische Oncologie Universitair Medisch Centrum Utrecht, Universiteitshoogleraar en voorzitter van het UMC Utrecht Cancer Center

 

 

 Uitreiking van de Corrie Hermannprijs 2014 aan Prof. dr. Elsken van der Wall door Prof. dr. Nine Knoers.

Elsken van der Wall als toehoorder kl

Elsken en Nine prijsuitreiking

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elsken Lieve Nine

Fotograaf: Maarten van Haaff

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media