Lustrumcommissie

Caroline Schneeberger - kl Lydia Ketting-Stroet foto-maayke-sluman
Caroline Schneeberger,
Voorzitter commissie
Lydia Ketting-Stroet,
Commissielid
Maayke Sluman,
Commissielid
Francine    fotokve 
Francine Kruyt,
Commissielid
Anna Koch,
Commissielid
Karin von Eije,
Commissielid
    Joke Selhorst 
    Joke Selhorst,
Secretariaat

 

Lustrumcongres - VNVA 85 jaar

 

Datum: 6 oktober 2018

Titel: SolidariteitsLAB – 85 jaar Samen aan het Werk

Locatie: LAB111 in Amsterdam (Arie Biemondstraat 111, 1054 PD Amsterdam)

 

LAB111 entree   LAB111 bar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Lustrumcongres van de VNVA gaat over Solidariteit over onze landsgrens en binnen onze samenleving, en is toegankelijk voor VNVA leden, studenten, niet-VNVA leden en mannen.

 

SolidariteitsLAB met o.a.

Marith Volp 1

  • Dagvoorzitter: Marith Volp (foto links)
  • - Plenaire lezingen: Simone Filippini en Christine van Broeckhoven
  • - Workshops: Personal Branding, Yoga, Presenteren
  • - Uitreiking ESSAYprijs
  • - Uitreiking Els Borst-Oeuvreprijs
  • - Filmvertoning ‘The Vessel’
  • - Loterij voor het Goede doel

 

Wie nodig jij uit voor het VNVA Lustrumcongres?
Wees welkom om 85 jaar VNVA mee te vieren, noteer 6 oktober 2018 in je agenda.

  

Kosten voor deelname aan het Lustrumcongres:

Type deelnemer   Kosten voor deelname
VNVA-leden zaterdagochtend en -middag € 85,00
Introducé, gelijktijdig aangemeld met VNVA-lid zaterdagochtend en -middag € 85,00
Geïnteresseerden zaterdagochtend en -middag € 100,00
Studententarief zaterdagochtend en -middag € 35,00
Ereleden en 85+ zaterdagochtend en -middag gratis

 

De inschrijfmogelijkheid wordt spoedig opengesteld.

 

 


 

Lustrumcongres 6 oktober 2018

fototoestel-stockEen van de activiteiten tijdens het lustrumcongres van de VNVA, waarin het 85 jarig bestaan van onze vereniging wordt gevierd, is een fotografieproject uitgevoerd door de AKV St. Joost in Breda. Thema van het fotografie project is ‘Tijd’.

De VNVA is op zoek naar vrouwelijke artsen, in de leeftijd 85+, die deel willen nemen aan dit project waarbij het de bedoeling is dat je geportretteerd wordt in je huidige woonomgeving. Op deze wijze wordt een intiem en realistisch beeld geschetst van artsen op leeftijd. In hoeverre voel jij je nog arts en hoe ziet je leven er nu uit? Zomaar wat vragen die als achterliggende gedachte fungeren bij dit project.

Meld je zo spoedig mogelijk aan via: vnvamail@vnva.nlen maak gebruik van deze unieke kans op een professionele fotosessie!

 

Lees meer...

Datum: 6 oktober 2018
Titel: SolidariteitsLAB – 85 jaar Samen aan het Werk

Locatie: LAB111 in Amsterdam

Programma op hoofdlijnen

De geschiedenis van vrouwelijke artsen gaat in feite terug tot 1871. Aletta Jacobs was de eerste vrouw die een academische studie afrondde. In 1878 slaagt zij voor het artsexamen. Vijftig jaar later, in 1928, wordt Cornelia de Lange benoemd tot de eerste vrouwelijke hoogleraar (in de kindergeneeskunde). Dat was de aanleiding voor de oprichting van de Vrouwelijke Artsen Reünie In Amsterdam (VARIA) in 1933 die later is overgegaan in de landelijke Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen (VNVA). Leden zijn afkomstig uit alle medische disciplines en specialismen. Wij zijn ons als vrouwelijke arts zeer wel bewust van het grote belang van de voortrekkersrol van Aletta Jacobs.

Vanuit bovenstaand gedachtegoed heeft de VNVA als thema van deze lustrumviering gekozen voor ‘Solidariteit’. De VNVA realiseert zich dat kansen en mogelijkheden niet voor iedereen gelijk zijn, reden waarom wij op deze feestelijke lustrumviering solidariteit centraal willen stellen. Solidariteit richting grote landgrens overschrijdende problemen zoals de vluchtelingenproblematiek maar ook solidariteit naar mensen dichterbij zoals de ouderen in de samenleving.
Wij verwachten rond de 150 deelnemers van allerlei specialismen en het officiële programma zal rond 11.00 uur beginnen. Het lustrumevenement wordt gevuld met lezingen door diverse sprekers die vanuit verschillende invalshoeken het overkoepelende thema ‘Solidariteit’ zullen belichten. Tevens zullen er workshops worden georganiseerd over uiteenlopende thema’s, onder andere communicatie, yoga, presentatie, etc. Tijdens deze dag wordt een foto expositie ingericht binnen het thema ‘Tijd’ en is er een loterij waarvan de opbrengst bestemd is voor het goede doel.

Voorafgaand aan het lustrumcongres wordt de najaarsledenvergadering van de VNVA gehouden, aanvang 9.30 uur. Ontvangst lustrumcongres om 10.30 uur.

 

Lees meer...

Heb jij zin om een ballonnetje op te laten? Laat van je horen en win de VNVA Essayprijs 2018!   - de deadline voor indienen van Essays is verstreken

Ballonnen Essayprijs

Vandaag de dag is 70% van de artsen in opleiding vrouw en wordt inmiddels erkend dat vrouwelijke patiënten anders zijn dan mannelijke patiënten. Tegelijkertijd zijn vrouwelijke hoogleraren schaars en wordt een hartaanval bij vrouwelijke patiënten nog regelmatig gemist. De actuele discussie rond #MeToo genereert aandacht voor het thema gender in verschillende beroepsgroepen en laat zien dat er nog veel werk aan de winkel is. De VNVA roept artsen en artsen in opleiding (m/v) op een prikkelend essay te schrijven over het thema “Dokter (m/v) en patiënt (m/v) in de 21e eeuw”. Een indicatie voor de lengte van het essay is 1500-2000 woorden, maar in het Twittertijdperk van 140 tekens kan ook met minder woorden een poging gewaagd worden. Heb jij een tekenende ervaring, een controversieel standpunt of een verfrissend idee? Deel jouw kijk op deze belangrijke zaak en inspireer ons allen (m/v)!

Lees meer...

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media