HomeVan de voorzitter

Van de interim voorzitter

LydiaEen nieuw jaar met nieuwe kansen. Maar wat zette de toon het afgelopen jaar en waar zijn de raakpunten voor ons als vereniging?

Ik zie nieuwe ontwikkelingen van de ingezette trend waarbij machtsmisbruik aan de kaak wordt gesteld, maar ook de risico’s van het snel delen van informatie die soms vooral op sensatiezucht berusten. Het wordt een uitdaging om kritisch met de (sociale) media om te gaan.

Lees meer...

LydiaHet einde van het jaar 2017 nadert met rasse schreden, een jaar waarin we als VNVA enkele hoogtepunten kenden, maar ook een jaar waarin onze zorgen groter zijn geworden. Gelukkig zijn er jongere enthousiaste leden die samen met de vaste kern de schouders er onder zetten om van ons lustrumjaar 2018 een feest te maken!

Solidariteit is het thema van ons lustrum en dat spreekt in de kersttijd natuurlijk extra aan. Wij zien veel aspecten langskomen in maatschappelijke discussies waarin wij een voorzet zien voor de vormgeving van ons lustrumthema. Internationaal speelt het vluchtelingenprobleem een grote rol, maar ook de achterstandspositie van vrouwen in de hele wereld geeft genoeg aanknopingspunten.
In eigen land kunnen we met solidariteit ook vele kanten op, maar wij willen in ons lustrum aandacht geven aan de solidariteit tussen de generaties.

Lees meer...

LydiaHet roer moet om: (on)tregel de zorg; nieuwsgierige huisartsen (NHG congres Huisarts Universalis), een alumni-dag van mijn universiteit (carrièrepaden in de geneeskunde) of een KNMG-bijeenkomst (de dokter en de dood), allemaal bijeenkomsten waar ik heen ga met onder andere mijn VNVA pet op (wel of niet zichtbaar). Bijeenkomsten die heel inspirerend zijn en waarbij wij elkaar als artsen inspireren.

Er wordt van alles georganiseerd en ik vind het leuk om verschillende verhalen te horen van mensen die bevlogen zijn over hun werkzaamheden. Ook geeft het de gelegenheid om je eigen mening of het genderperspectief in te brengen. Ik leer er wat voor mijn eigen praktijkvoering of ik profiteer van de netwerkgelegenheid voor de VNVA. Ik vind het geen straf om deel te nemen. Ik kom er ook veel vrouwelijke collega’s tegen…

Lees meer...

LydiaMomenteel gebeuren er in de samenleving zaken waarvan ik denk: eindelijk vormen vrouwen gezamenlijk een vuist tegen situaties die altijd maar voor lief genomen zijn. Steeds meer realiseren we ons dat heel veel niet vanzelfsprekend is. Door ons gezamenlijk uit te spreken kan er verandering komen in bepaalde gewoontes. Ben ik cryptisch? Ik bedoel de acties van vrouwen – en in tweede instantie ook mannen- tegen sexuele intimidatie en misbruik. Gaat de twitteractie #metoo de omslag geven?

Lees meer...

LydiaDe zomer lijkt doorgaans een rustiger periode, tenzij jij degene bent die achterblijft! Met veranderingen in beschikbaarheid van waarnemers (veel minder!) was het voor mijn collega’s en mij behoorlijk doorwerken. Wat dan opvalt, is de complexiteit van de zorg die op het bordje van de huisarts komt. Alleenstaande ouderen waar een goede plek voor gevonden moet worden als er zich een calamiteit voordoet (oh, hadden we nog maar verzorgingshuizen!), ingewikkelde gezinssituaties die multidisciplinaire aanpak vergen en de vele instanties in de jeugdzorg. Dit gaat gewoon door, ook als mijn praktijkondersteuner, die veel regelt in de ouderenzorg, afwezig is.

Lees meer...

LydiaMet het frequenter uitkomen van de nieuwsbrief kan ik gemakkelijker aansluiten bij allerlei actuele situaties. In deze warme juni maand heb ik kunnen genieten van werkelijk een langste dag door een avond in de tuin. Dit vind ik heerlijk, en zo zijn er meer ontwikkelingen waar ik warm van word.

Ik lees over persoonsgerichte zorg, namelijk dat de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving er voor pleit om minder volgens richtlijnen te werken maar meer met aandacht voor de patiënt. Fijn!

Lees meer...

LydiaWat zegt het over een samenleving waarin seksuele intimidatie door grote groepen mensen als normaal wordt beschouwd? De afgelopen weken kwam een flinke discussie los na een kritisch artikel van Rosanne Hertzberger en Loes Reijmer (NRC 21/4/17 resp. de Volkskrant 29/4/17) waarbij adverteerders werden opgeroepen om niet meer te adverteren op GeenStijl en Dumpert in verband met hun zeer vrouwonvriendelijke benadering. Er ontstond een ware hetze waarbij de kennelijke populariteit van nieuwssites als GeenStijl en Dumpert mij heeft verbaasd. Persoonlijk vind ik dat schokkend, maar de open brief die gepubliceerd werd door een collectief van bekende Nederlandse mediavrouwen deed mij deugd.

Lees meer...

brocheBij mijn afscheid als voorzitter kreeg ik een mooi cadeau: een VNVA broche in de vorm van een ‘matje’. Ik neem nu even de vrijheid om te associëren bij dit beeld, net als we omgekeerd gedaan hebben bij een bijeenkomst met Schat in de markt (onze begeleider naar een moderner beeld van de VNVA). We zochten allemaal een afbeelding uit die ons aansprak, denkend aan de VNVA. Iedereen had een ander beeld en ander verhaal, en kwam toch uit bij de kernpunten die we als VNVA delen. Mijn ‘beeld’ was dat van een klein meisje, uitkijkend over zee. Zeker toen ik (bijna) arts was had ik geen idee wat ik en wat het kon betekenen om dokter te zijn, en heb ik me binnen de VNVA vaak geïnspireerd en gesteund gevoeld in mijn persoonlijke ontwikkeling en in samenwerking met anderen. Ik had nooit vermoed om voorzitter te worden, maar ik ben blij en dankbaar dat ik deze uitdaging ben aangegaan (en ja hoor, ik heb erover getwijfeld) en dank jullie voor het vertrouwen.

Lees meer...

LydiaHet Corrie Hermann symposium op 18 maart was weer een hele feestelijke bijeenkomst: met prijswinnares professor Janneke van der Woude kreeg een boegbeeld voor gendergeneeskunde alle ruimte om te laten zien hoe belangrijk het is dat er aandacht wordt besteed aan specifieke zaken voor vrouwen in de geneeskunst. Zij liet zien door onderzoek dat het perspectief op een goede zwangerschap voor vrouwen met een chronische colitis realiseerbaar blijkt.

Voorafgaand was de Algemene Leden Vergadering van de vnVa. In een geanimeerde vergadering werd aandacht geschonken aan alle lopende zaken, maar ook afscheid genomen van voorzitter Sylvia Buis. Zij heeft zich in de afgelopen 3 jaar enorm ingespannen om de betekenis van een bijzondere vereniging als de Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen duidelijk te maken: naar de buitenwereld, maar ook onderling, waar wij als vrouwelijke artsen voor willen staan.

Lees meer...

Sylvia Buis is zaterdag 18 maart 2017 afgetreden als voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen (VNVA). Zij heeft het voorzitterschap vervuld vanaf 22 maart 2014. De VNVA is Sylvia Buis zeer dankbaar voor haar grote inzet voor de vereniging. Sylvia Buis, is huisarts in Rotterdam en docent aan het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam.

Lydia Ketting-Stroet, huisarts in Utrecht (Hoograven), in een maatschap van 5 huisartsen, zal in de komende tijd het interim voorzitterschap van de VNVA invullen.

 

Lees meer...

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media