Menu
Vereniging Trainingen Media VNVA events

Algemene ledenvergadering VNVA afdeling Noord-Nederland en lezing Lawrencia Dsane

woensdag 26 augustus 2020 18:00 - woensdag 26 augustus 2020 22:00

Graag nodigen wij je uit voor de Algemene Ledenvergadering VNVA afdeling Noord-Nederland en voor de interactieve presentatie “Preventieprojecten vrouwen in Ghana” door Lawrencia Dsane, gynaecoloog in opleiding UMCG.
Ter afsluiting een zomerborrel. Gezamenlijke maaltijd vooraf in Intermezzo optioneel.
Datum: woensdag 26 augustus 2020
Locatie ALV: Biotoop Vleugel F, Kerklaan 30, 9751 NN Haren. (https://www.biotoop.org/contact#plattegrond , volg de bordjes vleugel F)

Programma:

Om 19.00 uur begint de Algemene ledenvergadering 2020 van VNVA NN in Biotoop vleugel F
Om 20.00 uur begint de presentatie door Lawrencia Dsane.
Rond 21.00 uur is er voor ieder die wil aansluiten onze jaarlijkse zomerborrel op het terras van Biotoop Vleugel F. Gezellig kennismaken en bijpraten.
Voor wie dat wil is er vooraf vanaf 17.45 uur een hoofdmaaltijd mogelijk voor eigen rekening bij Brasserie Intermezzo Raadhuisplein Haren www.intermezzoharen.nl

Aan deze avond zijn verder geen kosten verbonden.

In verband met de catering en de RIVM-eisen is aanmelden voor maaltijd, ALV, presentatie en/of borrel verplicht. Alles is conform RIVM-richtlijnen ingericht. Aanmelden: vnva.noordnederland@gmail.com of tel. 050-5264179.

Het maximum aantal aanwezigen is beperkt....maar tot dat maximum bereikt is zijn leden, aspirant-leden, introducees en studenten allen van harte welkom! Aanmelden mogelijk t/m 21 augustus. Na aanmelding krijg je per omgaande bericht terug.

Agenda Algemene ledenvergadering VNVA Noord-Nederland 19:00 uur

 1. Opening en welkom met voorstelrondje.
 2. Vaststellen agenda. Shirley Mungroop zal namens het bestuur de avond voorzitten.
 3. Terugblik op het jaar 2019 en vooruitblik op het vervolg in 2020. Zie ook pagina 3 en 4 van deze Nieuwsbrief.
 4. Vaststellen (concept)verslag ALV 13 juni 2019 (op aanvraag toegezonden en ter plekke beschikbaar bij Hedwig Grooten, secretaris).
 5. Financieel jaarverslag 2019 en begroting 2020 (op aanvraag en ter plekke beschikbaar bij Greet Meihuizen, onze penningmeester).
 6. Verslag kascommissie, Marijke Bootsma en Gré van Heusden.
 7. Decharge penningmeester en bestuur en instellen nieuwe kascommissie.
 8. Bestuurssamenstelling/ Bestuurswisseling
  Sharon Poort gaat wegens verhuizing helaas het bestuur verlaten. We danken haar hartelijk voor haar inbreng! Shirley Mungroop, Els Struijk, Greet Meihuizen en Hedwig Grooten zijn bereid ook in 2020 door te gaan als bestuurslid. Graag willen we meer jonge artsen voor het lidmaatschap en het bestuur interesseren. Initiatieven zijn altijd welkom. Ook zetten we steeds in op samenwerken. En we streven waar mogelijk naar meer diversiteit
 9. Landelijke VNVA en MWIA activiteiten staan voorlopig on hold. We blijven alert op mogelijkheden om ons geluid te laten horen. Zie hiervoor ook berichten in de nieuwsbrieven en op de website! Voor veranderingen en onderlinge steun blijft samenwerking en netwerk onmisbaar.
 10. Rondvraag / WVTTK / Sluiting vergadering 19:50 uur.

Pauze
20.00 uur: interactieve presentatie door Lawrencia Dsane over Preventieprojecten vrouwen in Ghana.
En daarna rond 21.00 uur: informeel zomerborrelen!

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek