Menu
Vereniging Trainingen Media VNVA events

ALV VNVA Noord-Nederland

woensdag 22 september 2021 17:30 - woensdag 22 september 2021 21:00

Algemene Ledenvergadering 2021 VNVA Noord-Nederland en de presentatie De CoronaBarometer, onderzoek binnen Lifelines in de coronatijd door Jackie Dekens, apotheker, verbonden aan het project Lifelines.

Het gaat om de eerste uitkomsten van de Coronavragenlijsten in het Lifelines onderzoek met interessante resultaten! We sluiten traditiegetrouw af met onze jaarlijkse (na)zomerborrel.

Datum: woensdag 22 september 2021
Locatie: Biotoop Vleugel F, Kerklaan 30, 9751 NN Haren.
https://www.biotoop.org/contact#plattegrond, volg de bordjes vleugel F
Parkeren tegenover de Hortus (of in het fietsrek ter plekke).

Wie dat wil kan voor eigen rekening vanaf 17.45 uur een hoofdmaaltijd nuttigen bij Brasserie Intermezzo Raadhuisplein Haren www.intermezzoharen.nl

Aan deze avond zijn verder geen kosten verbonden.
Aanmelden: vnva.noordnederland@gmail.com of tel. 050-5264179. Aanmelden t/m 20 september. Na aanmelding krijg je per omgaande bericht.

Leden, aspirant-leden, introducees en studenten zijn allen van harte welkom!
In verband met de catering en de RIVM-eisen is aanmelden verplicht voor maaltijd, ALV, presentatie en/of borrel.
Alles is conform RIVM-richtlijnen en met minimaal 1,5 meter afstand ingericht. Ben je niet fit of ziek? Houd rekening
met elkaar, blijf thuis en meld je af. Namen van aanwezigen worden genoteerd i.v.m. covid surveillance.

Programma:
naar keuze hoofdmaaltijd 17.45 uur in Intermezzo
Om 19.00 uur Algemene ledenvergadering 2021 van VNVA NN
Om 20.00 uur interactieve presentatie door Jackie Dekens
Rond 21.00 uur kan iedereen aansluiten bij onze (na)zomerborrel

Agenda
Algemene ledenvergadering vnVa Noord-Nederland
1. Opening en welkom met voorstelrondje.
2. Vaststellen agenda.
3. Terugblik op 2020 en plannen 2021.
De vnVa vormt een mooi en uniek netwerk. Actief zijn is belangrijk, er is veel bereikt maar zeker nog werk te doen! Initiatieven zijn altijd welkom.
4. Presentatie Young VNVA. Een leuk en enthousiast initiatief in ons netwerk.
Er wordt hard aan gewerkt. Graag willen we nog meer jonge artsen voor het lidmaatschap en het bestuur interesseren.
5. Financieel jaarverslag 2020 en begroting 2021 (op aanvraag en ter plekke beschikbaar bij Greet Meihuizen, onze penningmeester).
6. Verslag kascommissie, Marijke Bootsma (2e keer) en Geerteke Dijk.
7. Decharge penningmeester en bestuur en instellen nieuwe kascommissie.
8. Bestuurssamenstelling/ Bestuurswisseling.
Shirley Mungroop, Els Struijk, Greet Meihuizen en Hedwig Grooten zijn bereid door te gaan als bestuurslid. Ook de nieuwsbriefredactie met Willy-Anne van Stiphout blijft ongewijzigd actief. De functie voorzitter is al een tijd vacant. Op termijn gaan Greet en ook Hedwig het bestuur verlaten. Kandidaten voor aanvulling van het bestuur - zowel jong als ouder - zijn van harte welkom! Denk erover na! Het is gezellig om te doen en belangrijk voor het ondersteunen en floreren van de vereniging.
Inmiddels ondersteunt Eva Ensink, lid van Young VNVA, het bestuur als adviserend lid. Dat is heel goed nieuws!
9. Formeel vaststellen verslag ALV 26 augustus 2020. Ook ter plekke beschikbaar bij Hedwig Grooten, secretaris.
10.Landelijk was de VNVA afgelopen maanden zeer actief en succesvol bezig met het organiseren van huiskamerbijeenkomsten online. We blijven alert op mogelijkheden om ons geluid te laten horen, landelijk maar ook internationaal (MWIA). Samenwerking, een netwerk en media zijn hierbij onmisbaar.
11.Terugblik studentenavond 30 juni 2021
“hoe word je een gelukkige dokter? Mensen die het niet volgens het boekje deden: over het combineren van werk en privé”, een avond i.s.m. KNMG-district Groningen/Drenthe.
12.Rondvraag
13.Wvttk
Sluiting vergadering 19:50 uur.

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek