Menu
Vereniging Trainingen Media VNVA events

Eerste bijeenkomst schaduwrapportage Verdrag van Istanbul

woensdag 27 juni 2018 10:00 - woensdag 27 juni 2018 17:00

Dit jaar moet Nederland voor de eerste keer rapporteren onder het Verdrag van Istanbul, voluit: Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld. Zoals velen van jullie inmiddels weten neemt het Netwerk VN-Vrouwenverdrag de coördinatie van de schaduwrapportage op zich.

Gezien de beperkte tijd – eind september moet de NGO schaduwrapportage bij GREVIO, het toezichthoudend Comité, liggen - willen we nog voor de zomervakantie twee bijeenkomsten organiseren.

De eerste bijeenkomst vindt plaats op woensdag 27 juni 10.00 uur in de Kargadoor in Utrecht. De bijeenkomst is bedoeld om breed informatie op te halen uit de praktijk en de belangrijkste hoofdthema’s en knelpunten te inventariseren. Uitnodigingen gaan naar de mailinglist van de Nieuwsbrief van het VN-Vrouwenverdrag netwerk, de ondertekenaars van de CEDAW schaduwrapportage, waarvan er in ieder geval zo’n 25 zich met geweld tegen vrouwen en/of huiselijk geweld bezig houden, en andere organisaties en individuele experts op het gebied van geweld tegen vrouwen. Begin juli willen we daarna nog een aparte (verdiepings)bijeenkomst organiseren over specifieke vormen van geweld tegen zmv vrouwen. Daarin komen in ieder geval schadelijke praktijken, achterlating en huwelijkse gevangenschap aan de orde.

Van de bijeenkomsten zullen verslagen worden gemaakt voor de deelnemers en andere belangstellenden.

Aan de bijeenkomst zijn geen kosten verbonden, maar wel graag aanmelden bij het secretariaat van het Netwerk: schaduwrapportage@gmail.com.

Meer informatie over de (schaduw)rapportageprocedure, het rapportageteam en het plan van aanpak volgt later, samen met de agenda van de bijeenkomsten.

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek