01nov Training 'Samenwerken vanuit Medisch Leiderschap', november 2019
05nov Jubileumcongres KNMG 170 jaar
14nov Tijd voor BeZINnINg! November 2019
16nov Inspiratiereis Japan 2019
21nov 8e congres Vrouwelijke Leiders in de Zorg
23nov Lustrumcongres VNVA afdeling Noord-Nederland