Menu
Vereniging Trainingen Media VNVA events

Corrie Hermannprijs Symposium 2019

Thema: “Farmacotherapie M/V: soms is onderscheid nodig”

Ter gelegenheid van de uitreiking van de Corrie Hermann Prijs 2019 aan Dr. Loes Visser organiseert de Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen (VNVA) op zaterdag 30 maart 2019 een symposium – getiteld “Farmacotherapie M/V: soms is onderscheid nodig”.

Vanuit de al dan niet bewuste veronderstelling dat resultaten van gezondheidsonderzoek genderneutraal zijn, zijn geneesmiddelen lange tijd uitsluitend op jonge mannen getest, hoewel ze regelmatig verschillend en in een ander tempo door de lichamen van mannen en vrouwen worden opgenomen, verspreid, omgezet en uitgescheiden. Hierdoor worden veel medicijnen volgens een op onderzoek onder mannen gebaseerde standaarddosering voorgeschreven aan vrouwen, met onnodige risico’s op over- of onderdosering en bijwerkingen. Daarnaast wordt in onderzoek waaraan wel vrouwen hebben deelgenomen vaak geen onderscheid gemaakt tussen mannen en vrouwen. Tijdens het symposium “Farmacotherapie M/V: soms is onderscheid nodig” zullen vier sprekers dit onderwerp vanuit verschillende invalshoeken belichten. Meer aandacht voor individuele verschillen is van groot belang, zodat daadwerkelijk zorg op maat of anders gezegd ‘personalized medicine’ geleverd wordt.

Aan het eind van het symposium vindt de uitreiking plaats van de Corrie Hermann Prijs 2019 aan Loes Visser. Loes Visser is een bevlogen ziekenhuisapotheker, werkzaam in het HagaZiekenhuis, die al jaren ijvert voor een breder perspectief op het gebruik van geneesmiddelen. Met aandacht voor effecten van medicijnen en bijwerkingen, die voor vrouwen en mannen heel anders kunnen zijn. Net als voor verschillende leeftijdsgroepen. Zij stelt het thema genderverschillen bij farmacotherapie onvermoeibaar aan de orde en weet dit maatschappelijk relevant te presenteren. Zij heeft veel onderzoek in dit vakgebied verricht en gepubliceerd en heeft diverse grants gekregen voor haar onderzoek naar sekseverschillen in de bijwerkingen van medicijnen.

Loes Visser zet zich al jaren met veel energie in om deze vernieuwende inzichten onder de aandacht te brengen, ver buiten de grenzen van haar eigen ziekenhuis en regio. Zij verspreidt de resultaten van haar wetenschappelijk onderzoek niet alleen in vakkringen, maar draagt ze ook breed maatschappelijk uit. En richt zich daarbij ook via media tot het publiek.

Als opleider in het HagaZiekenhuis is ze een rolmodel. En niet alleen voor de apothekers, die zij opleidt, maar ook voor specialisten en specialisten in opleiding en andere ziekenhuismedewerkers, doordat ze in het Haga-ziekenhuis als lid van het stafbestuur de portefeuille opleiding, onderwijs en wetenschap onder zich heeft.

Het symposium vindt plaats in de Gertrudiskapel aan het Willemsplantsoen 1c in Utrecht van 12.00 – 17.00 uur. Aansluitend is er een receptie. Graag nodigen we u uit bij dit symposium aanwezig te zijn. Voor deelname aan dit symposium vragen wij een kleine entree bijdrage. Aanmelden kan via deze link.

Tot ziens op 30 maart!

Met vriendelijke groet,

Lydia Ketting-Stroet
Ad-interim Voorzitter VNVA

Sluiten
X Zoek