Menu
Vereniging Trainingen Media VNVA events

Agnes Kant

Agnes Kant

Meer geneesmiddelen! Meer melden! Meer bijwerkingen?

Dr. Agnes Kant, directeur Nederlands bijwerkingencentrum Lareb Den Bosch

Bijwerkingencentrum Lareb is het Nederlandse meld- en kenniscentrum voor bijwerkingen van geneesmiddelen. Lareb signaleert risico’s van het gebruik van geneesmiddelen in de dagelijkse praktijk en genereert en verspreidt kennis hierover.
Lareb ontvangt en registreert meldingen van vermoedens van bijwerkingen van zorgverleners en patiënten. De analyse van meldingen leidt tot het signaleren van nieuwe kennis van bijwerkingen, die eerder niet of onvoldoende bekend was. Kennis die cruciaal is voor zorgverleners en patiënten bij de keuze voor een geneesmiddel, het mogelijk voorkomen en tijdig herkennen van bijwerkingen.

Bijwerkingencentrum Lareb ontvangt relatief meer meldingen van bijwerkingen van vrouwen dan mannen. Dat kan verschillende redenen hebben. Het meldgedrag: ze melden eerder en vaker. Ze gebruiken meer geneesmiddelen. Als je daarvoor corrigeert, zie je dan nog verschillen in aantal meldingen tussen mannen en vrouwen? En als je nadere analyses doet op basis van de meldingen, kan je dan op basis van meldingen toch ontdekken dat bepaalde bijwerkingen meer bij vrouwen voorkomen?

Ja, dat kan. Een voorbeeld is een analyse op basis van 12 meldingen over vrouwen van 52-85 jaar. Langdurige combinatie van paracetamol en flucloxacilline kan leiden tot de zeldzame bijwerking: High Anion Gap Metabolic Acidosis. Dit is een bijzondere vorm van metabole acidose (veroorzaakt door overmatige productie van zuren).

Sluiten
X Zoek