Menu
Vereniging Trainingen Media VNVA events

Loes Visser

Loes Visser_1

Is geslacht een onafhankelijke risicofactor voor het optreden van ernstige bijwerkingen?

door Dr. Loes Visser, ziekenhuisapotheker-epidemioloog, HagaZiekenhuis Den Haag

Er zijn aanwijzingen dat vrouwen vaker bijwerkingen hebben dan mannen. Vooralsnog ontbreekt systematisch epidemiologisch onderzoek naar de verschillen in aard en presentatie van bijwerkingen tussen vrouwen en mannen in de dagelijkse praktijk. Tijdens het symposium zullen de eerste resultaten worden gepresenteerd van een door ZonMw gefinancierd onderzoek naar sekseverschillen in bijwerking-gerelateerde ziekenhuisopnames. Voor dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van het PHARMO Database Network. Deze database met gegevens van meer dan drie miljoen geanonimiseerde patiënten bevat geneesmiddel aflevergegevens uit openbare apotheken, ziekenhuisopnames, huisartsgegevens en klinische laboratoriumwaarden. De prevalentie en incidentiedichtheid van geneesmiddel-gerelateerde opnames bij mannen en vrouwen worden o.a. vastgesteld met behulp van de HARM+ lijst, een lijst met combinaties van geneesmiddelen en uitkomsten, die volgens een expert team mogelijk geneesmiddel-gerelateerd zijn. Voor deze combinaties wordt het risico voor vrouwen en mannen vergeleken, waarbij er gecorrigeerd wordt voor leeftijd en voor het aantal vrouwelijke en mannelijke gebruikers. Daarna zal er gekeken worden of geslacht een risicofactor is voor die bijwerkingen door te corrigeren voor andere verschillen zoals dosering, formulering, toedieningsweg, aantal voorgeschreven geneesmiddelen, geneesmiddelinteracties en co-morbiditeiten. Als duidelijk is om welke bijwerkingen het gaat en bij welke geneesmiddelen er man-vrouw verschillen optreden, kunnen vervolgstudies naar oorzakelijke factoren worden gedaan.

Sluiten
X Zoek