Menu
Vereniging Trainingen Media VNVA events

Goede doel Lustrumveiling - Pelvic Organ Prolapse

image-2018-08-13

Een verborgen last

Deze vrouw sjouwt een zware last de berg op. Maar haar verborgen last is nog veel zwaarder: onder haar kleding zit een Pelvic Organ Prolapse oftewel verzakking. Veel Nepalese vrouwen gaan gebukt onder deze last, soms al vanaf jonge leeftijd. Een probleem dat verborgen wordt gehouden: er wordt niet over gesproken uit schaamte en onwetendheid.

De stichting Vrouwen voor Vrouwen (VvV) zet zich in voor de voorlichting aan en behandeling van deze vrouwen in Nepal met een POP. In afgelegen gebieden worden free gynocamps gehouden waar Nepalese zorgverleners worden getraind in het behandelen van vrouwen met een POP. Een behandeling met een pessarium is goedkoop en effectief en kan overal toegepast worden. Daarnaast worden in lokale ziekenhuizen vrouwen met een POP geopereerd door een Nepalese gynaecoloog met ondersteuning van gynaecologen van de stichting Vrouwen voor Vrouwen. VvV biedt hulp op het gebied van diagnostiek en behandeling, maar ook op het gebied van evaluatie van verleende zorg. En zij biedt hulp vooral ook bij het geven van voorlichting over het ontstaan van POP aan de gehele lokale gemeenschap, inclusief de mannen.

Geen verborgen lasten meer: het taboe op POP moet doorbroken worden!

Pelvic Organ Prolapse (POP)

Pelvic Organ Prolapse (POP), in de volksmond verzakking genoemd, is een veel voorkomend probleem in onze westerse wereld dat relatief eenvoudig verholpen kan worden. Hoe anders ligt dat in een land als Nepal. Het leven van vrouwen in Nepal onderscheidt zich in vrijwel alle opzichten van het leven van vrouwen in de westerse wereld. Zij staan laag op de sociale ladder, doen het zware werk, hebben de zorg voor het gezin en brengen hun kinderen ter wereld zonder professionele begeleiding. Vaak leidt dit tot een POP al op jonge leeftijd. Een probleem dat verborgen wordt gehouden. Er wordt niet over gesproken uit schaamte en onwetendheid.

De stichting Vrouwen voor Vrouwen zet zich in voor de voorlichting aan en behandeling van deze vrouwen in Nepal met een POP. Het is een kleine NGO van huisartsen, gynaecologen en verpleegkundigen die als vrijwilliger meegaan naar Nepal. De stichting doet haar werk in nauwe en formele samenwerking met Nepalese NGO’s, lokale overheid en ziekenhuizen.

Sinds 2002 zijn POP-projecten uitgevoerd in meerdere districten in Nepal. In afgelegen gebieden worden free gynocamps gehouden. Hier worden Nepalese zorgverleners getraind in het herkennen en behandelen van vrouwen met een ernstige verzakking. Een behandeling met een pessarium is goedkoop en effectief en kan overal toegepast worden. Daarnaast worden in ziekenhuizen in deze districten vrouwen met een POP geopereerd door een Nepalese gynaecoloog met ondersteuning van gynaecologen van de stichting Vrouwen voor Vrouwen.

In de loop der jaren is de aard van het werk verschoven van directe hulpverlening naar ondersteuning van Nepalese zorgverleners. Niet alleen op het gebied van diagnostiek en behandeling, maar ook op het gebied van evaluatie van verleende zorg. In de loop der jaren is meerdere malen een evaluatie onderzoek uitgevoerd met soms verrassende bevindingen.

- Loes Harmsen, voorzitter stichting Vrouwen voor Vrouwen

Sluiten
X Zoek