Menu
Vereniging Trainingen Media VNVA events

Gerbrich Galema

Gerbich Galema-3

Over keuzes en carrière, onderzoeksresultaten onder jonge specialisten

Gerbrich Galema, Aios Anesthesiologie, voorzitter assistentenvereniging in het UMCG

Welke keuzes hebben jonge artsen? In de periode van pas-afgestudeerde arts tot klare medisch specialist komen jonge artsen voor allerlei keuzes te staan, zowel professioneel als maatschappelijk.

In deze presentatie geeft Gerbrich Galema (zelf aios anesthesiologie) een overzicht van welke keuzes er zijn en of er ook echt iets te kiezen valt.

En bovendien, is een keuze makkelijk of levert dit juist ook stress op? Dit wordt onderbouwd met (onderwijskundige) literatuur en beschikbare (maatschappelijke) rapporten.

Sluiten
X Zoek