Menu
Vereniging Trainingen Media VNVA events

Ina Giessen

Ina Giessen

Speak up dear !

Hoe kun je je laten horen? Over vrouwen, profileren en spreken. En onderlinge steun.
Ina Giessen, presentatietrainer Nobbe Mieras trainingen

Jezelf presenteren voor of in een groep is een fantastisch middel om je professionele zichtbaarheid te vergroten. Maar een vrouw die zichzelf profileert, moet balanceren op een smalle evenwichtsbalk. Als ze zich te dominant opstelt, wordt ze afgewezen omdat ze niet aardig genoeg is. Gedraagt ze zich weer te aardig, dan wordt ze niet serieus genomen.Het heeft Hillary Clintons spindoctors heel wat slapeloze nachten gekost. Als ze te stevig optrad, vonden de kiezers haar onaantrekkelijk – maar als ze zich te vrouwelijk opstelde, ging het ten koste van haar gezag. Helaas beperkt dit dilemma zich niet tot de presidentskandidaten. Overal waar vrouwen werken, steken deze vragen de kop op.

Deze interactieve lezing op ons symposium laat je zien hoe je met dit dilemma af kunt rekenen.

Je ontdekt aan de hand van videobeelden waardoor uitstraling bepaald wordt. Waarom overtuigde Donald Trump wel en Hillary Clinton niet? Welke bekende vrouwen worstelen zichtbaar met hun gezag?

Je leert onderscheiden waarom vrouwen zich (onbewust) vaak tegen laten houden zich te profileren en zichtbaar te zijn in de organisatie.

Je leert eigen en andermans gedrag te lezen door in te zoomen op ‘The Big Two’, namelijk competentie en warmte. Zelfpromotie en profilering is in het algemeen een issue bij vrouwen. Je krijgt inzicht in hoe zelfpromotie werkt en wat het belang ervan is. Uit onderzoek blijkt dat vrouwen die zelfbewust gedrag vertonen, kans lopen op ‘backlash’; ze worden door andere mannen én vrouwen minder sympathiek gevonden. Je leert hoe je naast investeren op ‘competentie’ je ook kan investeren in ‘warmte’ om zo optimaal draagvlak in je omgeving te behouden.

Speak up dear
Sluiten
X Zoek