Menu
Vereniging Trainingen Media VNVA events

Mineke Bosch

foto Mineke Bosch

100 jaar Vrouwenkiesrecht. Vrouwelijke artsen tussen politiek en wetenschap

prof. dr. Mineke Bosch, hoogleraar Moderne Geschiedenis RUG

Op 9 mei 2019 is het precies honderd jaar geleden dat de wet op het vrouwenkiesrecht na lang actievoeren werd aangenomen in de Tweede Kamer. Tot in de kleinste plaatsen in het land waren afdelingen van de in 1894 opgerichte Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht die daaraan hadden bijgedragen. Maar de vrouwenkiesrecht-strijd werd ook wereldwijd gevoerd en de Nederlandse vrouwen waren belangrijke partners in de internationale beweging.

In de afgelopen 100 jaar is er veel veranderd, maar het aantal vrouwen in de politiek en in bestuursorganen blijft achter bij de verwachtingen. Onderzoek naar stand van zaken, motivatie en drempels die worden ervaren laat mogelijkheden zien om in onze tijd vrouwen actief te benaderen politiek actief te worden. Vrouwen ervaren hierin meer drempels en dit weerhoudt hen zich in de politiek evenredig te profileren.

Vrouwennetwerken kunnen fungeren om vrouwen meer te betrekken, te inspireren en te helpen actief te worden binnen een partij.

Vrouwelijke artsen hebben in de afgelopen 100 jaar een belangrijke rol gespeeld als rolmodel voor politiek actieve vrouwen en voor beroepsgenoten. Aletta Jacobs is als eerste vrouwelijke arts hiervan een zeer bekend voorbeeld. En ook Cornelia de Lange (1871-1950) de eerste vrouwelijke hoogleraar was bekend als clinica en wetenschappelijk onderzoeker. Toen zij in 1927 hoogleraar werd, organiseerden de Amsterdamse vrouwelijke artsen een feestavond waar een revue werd opgevoerd onder de titel ‘Mannen Taboe’ (onlangs werd tekst en muziek teruggevonden). Tijdens de repetities ontstond het plan voor een vereniging die vijf jaar later werd opgericht als de Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen (VNVA), die nog steeds actief is. In recenter tijd was Els Borst (1932 – 2014) een bekende - en helaas diep betreurde – actieve en betrokken arts. Een baanbreekster die politiek zeer veel heeft bereikt op het gebied van emancipatie en zeker ook voor de vrouwenzaak.

Sluiten
X Zoek