Menu
Vereniging Trainingen Media VNVA events

Praktijkles over identiteit

door Mia Sol

Afgelopen najaar had ik een politieke bespreking met een jonge islamitische vrouw van ongeveer 35 jaar. Ze is werkzaam in een academisch ziekenhuis, niet als arts. Ze was als rolmodel uitgenodigd geweest in een andere universiteitsstad door een groep studenten die elkaar op zaterdagochtend met enige regelmaat treffen als shero groep. Shero als fenomeen was niet eerder op mijn pad gekomen. Het is de samentrekking van she + hero = female hero. Het is een vrouw die bewonderd of geïdealiseerd wordt om haar moed, uitzonderlijke prestaties of nobele kwaliteiten. Van dit gesprek leerde ik veel. Twee dingen til ik eruit die te maken hebben met identiteit.

Mijn gesprekspartner constateerde dat mensen soms meerdere identiteiten hebben. Ze schetste het voorbeeld van een van de dames die een bijzonder laag zelfbeeld had: 'Ik ben helemaal mislukt!' gevolgd door een uitgebreide deprimerende toelichting. De omvattende reden was dat ze niet zo succesvol was dan haar facebook vrienden. Enkele weken later zag ze dezelfde jonge dame uit deze shero-groep in een tv-optreden: ze werd geïnterviewd en alles van haar was geweldig, ze zag er perfect uit en presenteerde zich als een groot succesverhaal.
Dit fenomeen is niet uniek voor jonge vrouwen. Een gelijksoortig verhaal hoorde ik over een jonge man (eind 20) die doorlopend onzeker was van zichzelf en plichtmatig elke ochtend - voordat hij naar zijn werk kon - meer dan een half uur besteedde aan zijn digitale identiteit. Eigenlijk had hij er last van maar hij kon niet anders omdat hij de zekerheid wilde behouden van 'een bestaan'.

Het tweede punt betreft afkomst en herkomst. Jonge mensen hebben niet alleen interesse in hun stamboom: die hebben ouders of grootouders vaak al voor ze opgetekend. Het is nu interessant om het genenpaspoort te laten maken. Allerlei vooroordelen over etniciteit en nationaliteit blijken overboord te kunnen als je je genetisch materiaal laat onderzoeken. Ze vertelde me over een Koerdisch meisje die principieel iets tegen de Turken had als volk. Naar aanleiding van genetisch onderzoek kwam ze erachter zelf voor 80 % Turks te zijn. Niemand van ons is afstammeling van één volk of heeft zijn wortels in één regio. Onderstaand Youtube filmpje kreeg ik na dit gesprek toegezonden: we zijn allemaal mensen van de wereld: diversiteit is prachtig!

- Mia Sol

Sluiten
X Zoek