Menu
Vereniging Trainingen Media VNVA events

Buitenlandse arts in Nederland: hoe kom ik aan een diploma?

door dr. Wamta Shams

Buitenlandse artsen kunnen niet gemakkelijk in Nederland aan de slag komen. Het is een tijdrovend proces en kost enorm veel energie en moeite.

Ik ben een Afghaanse arts die vanwege politieke omstandigheden is gevlucht en in Nederland is beland. In Afghanistan werkte ik als internist in het ziekenhuis.

Zodra ik me hier gevestigd had, probeerde ik te achterhalen hoe ik weer als arts in Nederland zou kunnen werken. In het CIBG (Centraal Informatiepunt beroepen Gezondheidszorg, een onderdeel van het ministerie van VWS) staat niet genoeg informatie. Als eerste begon ik de Nederlandse taal te leren, ik heb staatsexamen programma II afgelegd. Ik werd wel een beetje wanhopig van het gebrek aan voorlichting voor buitenlandse artsen om te weten hoe en waar te beginnen om weer als arts te kunnen werken.

Gelukkig werd ik via mijn Afghaanse netwerk gewezen op de website van het VBGA ( Vereniging Buitenlandse Gediplomeerde artsen).Er staat nuttige informatie voor nieuwkomers op, waar je meer aan hebt. Vervolgens heb ik het examen AKV ( algemeen kennis en vaardigheden) gemaakt, maar dit is niet het einde van het verhaal! Ik zal nog een ander examen moeten doen, de BI toets ( Beroepsinhoudelijke toets ). Na het voltooien van dit examen krijg je de uitslag. Afhankelijk van de uitslag loopt de buitenlandse arts vervolgens stage voor een periode van drie of zes maanden, soms zelfs langer. Na deze stageperiode wordt aan de buitenlandse arts een diploma als basisarts verleend; voor een diploma als medisch specialist moet nog een veel langer traject doorlopen worden.

Momenteel wacht ik op de uitslag van mijn BI toets. Door dit langdurige traject loop ik ontzettende problemen op, niet alleen op het gebied van financiën maar ook vertraging op het gebied van (na)scholing en ervaring opdoen. Gelukkig is er de stichting UAF (stond oorspronkelijk voor Universitair Asiel Fonds)voor hoogopgeleide vluchtelingen-studenten die financiële steun geeft maar die heeft ook eigen strenge regels.

Het is vanzelfsprekend, dat de buitenlandse arts door negatieve gebeurtenissen die men als vluchteling heeft beleefd, door een ander zorg systeem in het nieuwe land en het tijdrovende proces voor diploma-herregistratie tijd nodig heeft om zijn of haar kennis te op te frissen.

Een stage is nodig om het Nederlandse zorgsysteem beter te leren kennen. Als buitenlandse arts zonder BIG registratie nummer lukt het niet zo gemakkelijk om een plek te vinden.

In dit geval heb ik geluk gehad en via een vriend van mij hoorde ik over VNVA ( Vereniging Nederlandse Vrouwelijk Artsen) en ben ik lid van deze vereniging geworden. Met behulp en steun van dr. Clara Peters verwierf ik een stage plek bij het Erasmus ziekenhuis dat heeft me geholpen om een breder perspectief te krijgen op patiënt-arts gespreksvaardigheden, behandeling en in het algemeen op het Nederlandse zorg systeem. Ik vind het ontzettend nuttig en ik weet zeker dat het krijgen van een dergelijke gelegenheid enorm op prijs wordt gesteld door andere buitenlandse artsen. De Vereniging Buitenlands Gediplomeerde Artsen (VBGA) is ook op zoek naar huisartsen die meekijkstages van zes weken willen aanbieden. In het netwerk zitten nu dertig huisartsen, maar er is behoefte aan meer. Met name in Noord- en Zuid-Holland.

Ik begrijp dat er een procedure nodig is waarmee buitenlands gediplomeerde artsen hun kwalificaties kunnen aantonen. Maar ik vind het jammer dat er geen speciaal programma is om hen te helpen zo snel mogelijk terug te keren in hun beroep. Het zou bijvoorbeeld goed zijn hen een jaar onder supervisie als assistent in een ziekenhuis te laten werken en hen daarna examens te laten afleggen.

Sluiten
X Zoek