Menu
Vereniging Trainingen Media VNVA events

“Hoe bereik je de verandering die je wilt in je organisatie?”

Column Medisch Leiderschap

Volgens Wilber de bedenker van de integrale theorie, kan je een verandering in een organisatie alleen doorvoeren als je deze verandering op 4 fronten inzet.

Wilber heeft een essentiële waarheid ontdekt wat betreft de aard van de werkelijkheid: ieder verschijnsel heeft vier facetten en kan van vier kanten worden benaderd. Om het goed te begrijpen, moeten we er zowel objectief van buitenaf naar kijken (de tastbare meetbare, uiterlijke dimensie) en moeten we het verschijnsel van binnenuit aanvoelen (de niet-tastbare innerlijke dimensie van gedachten, gevoelens en gewaarwordingen). We moeten ook naar de gebeurtenis op zich kijken (de individuele dimensie) en kijken naar de gebeurtenis in zijn bredere context (de collectieve dimensie). Pas wanneer we naar alle vier de aspecten kijken, krijgen we wat Wilber noemt een integrale greep op de werkelijkheid.

Passen we Wilbers inzicht toe op organisaties, dan betekent dit dat we moeten kijken naar I) de attitudes en overtuigen van mensen, 2) het gedrag van mensen, 3) de organisatiecultuur en 4) de structuren, methoden en praktijken van organisaties,

Zo opgeschreven klinkt dit heel logisch. Toch gebeurt in de praktijk vaak wat anders. We proberen bijvoorbeeld alleen het gedrag van medewerkers te veranderen, omdat dat fijn concreet lijkt. Maar zolang we niet ook kijken naar de andere aspecten, zal de gedragsverandering niet de impact hebben die je wilt.

Wat is een verandering die jij in je praktijk door zou willen voeren? En hoe helpt het jou als je daar vanuit deze 4 kwadranten naar kijkt?

We horen graag je reactie via info@lemniscaap.com.

- Moniek de Boer en Angelique van Dam, www.lemniscaap.com

Sluiten
X Zoek