Menu
Vereniging Trainingen Media VNVA events

“Leadership is a choice, not a position”, Stephen Covey

Column Medisch Leiderschap

Tijdens het inspirerende VNVA Lustrumcongres op 6 oktober noemde Carina Hilders de volgende definitie van Medisch Leiderschap: “je beste bijdrage leveren aan het grotere geheel.” Wij voegen daaraan toe: “zodat je werk leuker wordt en lichter omdat je het idee hebt invloed te hebben op het grotere geheel”. Dit vraagt proactief omgaan met wat er in je omgeving gebeurt. Dit maakt Medisch Leiderschap aantrekkelijk en maakt het woord verantwoordelijkheid lichter. Verantwoordelijkheid nemen betekent namelijk niet dat jij degene bent die alles alleen moet oplossen. Maar wél dat jij degene bent die de verantwoordelijkheid neemt om bewust keuzes te maken. Bijvoorbeeld vanuit welke focus je handelt: focus op problemen of focus op verlangen.

In onze nascholing ‘Samenwerken’ kwam dit ook aan de orde: ‘Ja maar, dat betekent dat ik degene ben die het dan maar zelf doet in het team, omdat het anders niet gebeurt’. Vanuit deze reactie beland je met zijn allen in de ‘Dramadriehoek’ (zie onze eerdere blog). De uitnodiging is om met de anderen in het team te gaan kijken wat nu eigenlijk onze wens, ons verlangen is. En hoe kan iedereen in het team haar/zijn beste bijdrage leveren aan het grotere geheel?

Vanuit een gezamenlijk verlangen kijken levert veel meer creativiteit op. Dan blijken die ‘beste bijdragen’ heel divers te zijn, zodat we samen synergie kunnen creëren.

Het heeft dus enorme impact waar je focus ligt: is die gericht op drama en problemen? Of is die gericht op verlangen? Bij focus op drama wordt je houding gesloten, reactief en zie je weinig of geen oplossingen. Bij focus op verlangen wordt je houding open en ben je creatiever. In een mooi acroniem: FISBE (klinkt als ‘frisbee’)

  • F ocus
  • IS Inner State
  • BE haviour

Dit wordt helder uitgelegd in de korte animatie (2.17 min): FISBE
Focus op verlangen geeft creativiteit en leidt tot een betere bijdrage aan het grotere geheel. Een stevige basis voor Medisch Leiderschap. Verwijzend naar de titel eindigen we met de vraag: Welke focus kies jij om richting te geven aan jouw (Medisch) Leiderschap? Graag horen we jullie ideeën op inf@lemniscaap.com

Moniek de Boer en Angelique van Dam, www.lemniscaap.com

Sluiten
X Zoek