Menu
Vereniging Trainingen Media VNVA events

Medisch leiderschap is voor iedereen!

Column Medisch Leiderschap

Lemniscaap stelde medisch studenten van het Platform Medisch Leiderschap de vraag: "Wat is medisch Leiderschap". Vele thema’s werden genoemd; het kennen van jezelf, weten wie je wilt zijn , kunnen samenwerken, doelen voor jezelf en je afdeling vaststellen, visie ontwikkelen, reflectie, groei en anderen inspireren. Samenvattend ging het over zelfkennis, leren, samenwerken, visie en inspireren.

Deze thema's zijn precies onderdeel van hoe wij bij Lemniscaap kijken naar Medisch Leiderschap. Medisch Leiderschap is een proactieve houding, waarin alle artsen, vanuit hun individuele sterktes, hun kennis en vaardigheden inzetten om een zorg te creëren die goed is voor de patiënt, de maatschappij en zichzelf. Dat betekent dus dat iedere arts in Medisch Leiderschap kan stappen en daardoor ziet Medisch Leiderschap er per individu verschillend uit. Want het start met leiding geven aan jezelf. Dit vraagt zelfbewustzijn.

Zelfbewustzijn is de kunst je eigen stemmingen, emoties en gevoel te begrijpen, om je eigen gedrag te herkennen en zien wat het effect is op anderen. (J.Boonstra). Dit vraagt reflectie en het kunnen ontvangen en beoordelen van feedback. Ook vraagt het een hoge mate van sensitiviteit over wat er leeft in je groep.
Visie hebben en anderen inspireren start met verlangen en je daar bewust van zijn. Dit kan een groot of klein verlangen zijn. Vanuit dit verlangen kan je dan anderen inspireren en motiveren en in je verhaal mee te nemen. Pas in gezamenlijkheid met anderen kan je de toekomst vormgeven.

Iedereen kan dus initiatieven nemen. Die verantwoordelijkheid ligt niet alleen bij de Medisch Manager of voorzitter en staat dus los van de rol. Dit vraagt dan wel dat iedereen bereid is om samen verantwoordelijkheid te dragen. Als ieder dit doet vanuit eigen specifieke expertise is het groter geheel aanzienlijk meer dan de som der delen, wordt verantwoordelijkheid lichter en in de praktijk ervaart iedereen meer verbondenheid en plezier.

Dat is ons visioen over de mogelijkheden van Medisch Leiderschap: Iedereen draagt gezamenlijk en gelijkwaardig de verantwoordelijkheid voor de toekomst, net als de V vorm van vogels tijdens hun trek. Degene die voorop vliegt wisselt af met anderen uit de V en iedere plek in de V is even belangrijk in het zorgen dat het einddoel bereikt wordt.


Moniek de Boer, gynaecoloog, coach/ trainer www.lemniscaap.com

Angelique van Dam, huisarts np, coach/ trainer www.lemniscaap.com

Sluiten
X Zoek