Menu
Vereniging Trainingen Media VNVA events

Nederlandse Vrouwen Raad zoekt met spoed een penningmeester (vrijwilligersfunctie)

maandag 22 november 2021

Ga jij de uitdaging aan om met ons te bouwen aan een eigentijdse en betekenisvolle organisatie die gericht is op verbetering van inclusiviteit en gelijke kansen voor iedereen?De Nederlandse Vrouwen Raad (NVR) is met spoed op zoek naar een penningmeester met ervaring in financiën, projectbeheer, subsidies en affiniteit met fondsenwerving.

Tijdsinvestering: circa 8 uur per week.

Groei en vernieuwing NVR
De NVR ontwikkelt zich als netwerkorganisatie en zet zich in voor gelijke rechten en volwaardige participatie van vrouwen. Per 1 januari komt in het NVR-bestuur de positie van penningmeester vrij. De huidige penningmeester heeft een unieke job switch kunnen maken en vertrekt binnenkort naar het buitenland. Daarom starten we nu met onmiddellijke ingang deze werving. We zoeken naar een penningmeester met bestuurlijke ervaring; ervaring met projectmatig werken, met subsidietrajecten en samenwerken met verschillende stakeholders strekt tot aanbeveling. Activiteiten en projecten binnen de NVR worden in belangrijke mate ontwikkeld en uitgevoerd door vrijwilligers, ondersteund door een kleine professionele staf.

Wat biedt de NVR
✔ Je kunt verschil maken in een organisatie met een unieke diversiteit aan leden.
✔ Ervaring opdoen met bestuurswerk in een organisatie die in transformatie zit.
✔ Kennis opdoen van internationale en nationale netwerken.
✔ Ruimte voor innovatieve ideeën om een koepelorganisatie als de NVR mee te nemen in de nieuwe economische en sociale werkelijkheid.
✔ Contacten met overheidsorganisaties/ministeries.

Over de Nederlandse Vrouwen Raad
De Nederlandse Vrouwen Raad (NVR) is de koepel van ruim 50 vrouwenorganisaties, en heeft via de achterbannen van deze organisaties een bereik van ca. 1 miljoen vrouwen. De Nederlandse Vrouwen Raad bundelt haar krachten met lidorganisaties en alliantiepartners om de positie van de vrouw te versterken. We zetten ons nationaal en internationaal hiervoor in. Met de VN Vrouwenvertegenwoordiger, lobbywerk en diverse activiteiten zoals de FEM Talks NL, Young Feminist Weekend en Prinsessendag. We laten onze stem aan de politiek horen, via gevraagde en ongevraagde adviezen en brandbrieven.

Sollicitatieprocedure
Sollicitaties kunnen tot uiterlijk 24 december aan de Nederlandse Vrouwen Raad worden gestuurd: email: info@de-nvr.nl, met in het onderwerp vacature penningmeester.

De sollicitatiegesprekken zullen in januari 2022 plaatsvinden, online of op kantoor in Den Haag met de Benoemingsadviescommissie (BAC). De BAC bestaat uit 3 leden, waaronder een afvaardiging van lidorganisaties.

Kijk hier voor een uitgebreide profielschets en verdere informatie >>
Voor aanvullende informatie kunt u zich wenden tot de voorzitter van de NVR, Nenita La Rose, voorzitter@de-nvr.nl, telefoon: 070 – 346 93 04.

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek