Menu
Vereniging Trainingen Media VNVA events

Workshop Ina Vader: Probleemoplossing en conflicthantering in werksituaties

Doelstelling: bewuster en vaardiger omgaan met vragen/problemen op de werkvloer.

In je werk doen zich met regelmaat situaties voor waarbij je je afvraagt waarom dit nu weer, en wat moet ik er mee. Omdat mensen verschillende belangen hebben en ook de werkelijkheid verschillend bekijken en inschatten ontkom je er niet aan na te denken hoe je je daarmee wilt verhouden en wat je kunt doen.

In de workshop staan bovengenoemde vragen centraal.

We werken met situaties uit je eigen praktijk.

We zullen hieraan gestructureerd werken door middel van analyse, reflectie en oefeningen.

De onderwerpen die aan de orde komen:

 • Strategisch handelen,
 • Analyse van de eigen situatie,
 • Oplossingsrichtingen, methoden,
 • Onderhandelen, conflicthantering en conflictstijlen,
 • Eigen mogelijkheden en valkuilen.

Data:

 • 8 en 9 juni 2020:
  (maandag start 11.30 uur -dinsdag tot 16.30 uur)
 • 2 en 3 november 2020:
  (maandag start 11.30 uur -dinsdag tot 16.30 uur)
 • 26 en 27 november 2020:
  (donderdag start 11.30 uur -vrijdag tot 16.30 uur)

Plaats: Grand Hotel Opduin* op Texel.
*zie www.opduin.nl

Kosten:

€ 1.035,- inclusief verblijf en cursusmateriaal.

Accreditatie:
accreditatie wordt aangevraagd (2019 12 ptn)

Aanmelden voor de workshop:
Klik hier of door een mailtje, zie home/ contact

Sluiten
X Zoek