Menu
Vereniging Trainingen Media VNVA events

Leergang Medisch Leiderschap: voor alle artsen!

Hoe zorgt U als arts dat U invloed heeft op de gezondheidszorg? Deze vraag staat centraal bij de leergang Medisch leiderschap. De kunst is om de eigen invloedsfeer bewuster in te zetten en te vergroten in relatie tot de patient en daarbuiten. Hierdoor kan de kwaliteit en de beleving van de zorg sterk verbeteren: voor de patiënt, voor uzelf en voor de maatschappij. Deze unieke training heeft als doel persoonlijke groei te faciliteren, visie te ontwikkelen en te leren welke competenties in te zetten om concrete verandering in gang te zetten in de zorg.

De training biedt professionele handvatten om beter te leren inspelen op de veranderingen in de zorg. Thema’s zijn: persoonlijk leiderschap, medisch leiderschap, organisaties en gezondheidszorg als groter geheel. Met nadruk op concretisering naar de praktijk. De trainers gebruiken kennis, wetenschap en technieken uit de neurowetenschappen, het bedrijfsleven, veranderingstheorieën, leiderschapsstijlen en zingevingsfilosofie. Dit alles wordt uiteraard specifiek toegepast op de gezondheidszorg. De training bestaat uit veel actieve werkvormen, zoals in moderne transformatietraining gebruikelijk is.

Leerdoelen: versterken van de competenties van het raamwerk Medisch leiderschap:

  • Persoonlijke ontwikkeling
  • Zichtbaarheid, leiden vanuit visie en verantwoordelijkheid nemen
  • Samenwerken/verbinden
  • Invloed uitoefenen
  • Voorbeeldgedrag, patiëntgericht zijn
  • Organiseren, verbeteren van zorgkwaliteit
  • Ondernemen en innoveren, maatschappelijke verantwoordelijkheid

Programma: 6 dagen in 4-5 maanden in combinatie met individuele coaching en conference calls met de groep. Door GAIA geaccrediteerd voor 36 punten.

Kijk op https://lemniscaap.com/nascholing voor de komende data van de deze leergang en andere trainingen.

Locatie: Conferentiecentrum Kaap Doorn, Doorn.

De training wordt gegeven door: Moniek de Boer (gynaecoloog) en Angelique van Dam (huisarts, np). Van artsen voor artsen!

Sluiten
X Zoek