Menu
Vereniging Trainingen Media VNVA events

Workshop Ina Vader: effectief timemanagement: goed weten wat je wilt

Op dit moment zitten we opnieuw midden in de volgende golf van de pandemie. De extra werkdruk die dat met zich meebrengt voor artsen vraagt een grote alertheid om niet uitgeput te raken. Tijd voor reflectie is nodig om na te denken of je met de voor jou goede zaken bezig bent. Of datgene wat je aan het doen bent er voor jou ook toe doet. En hoe je in deze periode je inzet maximaal houdt en ook voldoende gemotiveerd kunt blijven voor je werk. Of je je vitaliteit kunt behouden en tijd en ruimte vindt om je eigen doelen te kennen en goed voor jezelf te zorgen. Deze vragen komen in de workshops van 2022/23 aan de orde.

In deze workshop werken we aan de CanMedscompetenties: professionaliteit & kwaliteit en communicatie, samenwerking.

Dit doen we vanuit de volgende thema’s:

 • Hoe heeft deze pandemie de afgelopen tijd je werk beïnvloed/bepaald?
 • Wat betekent dat voor je vitaliteit en je motivatie?
 • Timemanagement: hoe kun je toekomstgericht je eigen (werk-) doelen bestendigen of hernieuwen en daar effectief en efficiënt je tijd aan besteden?
 • Wat heb je nodig om de komende periode te werken met behoud van vitaliteit voor jou en je collega’s.

Werkwijze op basis van de leercirkel:

 • Uitwisselen van ervaringen in het werk van de afgelopen periode
 • Waar heb je je tijd aan besteed en waren dat ook de dingen die er voor jou toe doen?
 • Analyse van wat dit met jou heeft gedaan
 • Inkadering in begripsvorming
 • Formuleren van leer- en actiepunten
 • Integreren in je beroepsmatig handelen
 • Oefen- en reflectiegesprekken

Algemene informatie

Plaats: Grand Hotel Opduin op Texel
Aantal deelneemsters: maximaal 12
Kosten: € 1.085,- (inclusief verblijf en cursusmateriaal)
VNVA leden krijgen € 50,- korting.

Accreditatie ABAN: wordt aangevraagd (vorige jaren: 12 uur).

Data

 • 22 en 23 september 2022
  Donderdag 11.30 - vrijdag 16.30 uur
 • 7 en 8 november 2022
  Maandag 11.30 - dinsdag 16.30 uur
 • 20 en 21 april 2023
  Donderdag 11.30 - vrijdag 16.30 uur
 • 5 en 6 juni 2023
  Maandag 11.30 - dinsdag 16.30 uur
Klik hier om je aan te melden voor één van de workshop momenten
Sluiten
X Zoek