Menu
Vereniging Trainingen Media VNVA events

2020Pro: Verbeter je gesprekken

Hoe zit jij erbij? Zo veelzeggend is jouw lichaamstaal
Ben jij bewust van hoe je zit als je in gesprek bent? 50-93% van onze boodschap wordt bepaald door onze non-verbale communicatie. Interessant dus om daar meer van te weten en onze lichaamstaal bewust in te zetten. Dat klinkt goed, maar hoe doe je dat dan?

Observeer
Als jij meer bewust wil worden van je eigen lichaamstaal, observeer dan. Kijk goed naar jezelf en let op het moment dat je van houding verandert. Wanneer leun jij achterover in een gesprek? Op welk moment zet jij tijdens een overleg je ellebogen op tafel? Wanneer kruis jij je armen over elkaar?

De workshop wordt begeleid door Nancy Tromp.


Van onbewust naar bewust
Een tijd geleden observeerde Nancy Tromp haar eigen houdingen. Telkens als zij een specifieke houding aannam, schreef ze haar gevoelens en gedachten op. Zo leunde ze achterover als zij zich onzeker voelde over een bepaald onderwerp, waarbij ze ondertussen in haar hoofd ook nog even het boodschappenlijstje voor die avond maakte. Als zij haar ellebogen op tafel plaatste, maakte ze zich zorgen over haar positie in de groep en wilde ze iets gaan zeggen om zichzelf te profileren. En haar armen kruiste ze onbewust over elkaar als zij zich niet op haar gemak voelde bij haar gesprekspartner. Zo zal iedereen zijn eigen ‘lijstje’ krijgen. Het gaf haar in elk geval een hoop nieuwe inzichten.

Groei
Het onderzoek naar haar gevoelens en gedachten leidde er toe dat zij beter kon aangeven waar zij nog onzeker over is en wat ze nog wil leren.
Samenvattend hierbij de 3 tips om meer zicht te krijgen op je lichaamstaal:
1. Observeer je houdingen en handbewegingen
2. Schrijf je gevoelens en gedachten op
3. Onderzoek je emoties en formuleer leerdoelen voor jezelf
Als je meer bewust wordt van je eigen lichaamstaal, wordt het observeren en reageren op de lichaamstaal van anderen gemakkelijker.

Word een pro
Wil je meer bewust worden van je eigen lichaamshouding en die van anderen? Kijk voor de meest actuele data op www.2020academy.nl.

2020Pro bestaat uit twee dagdelen workshops en de e-learning Houding, Emoties en Micromovements. Als je je gesprekspartner beter wilt begrijpen, dan is het leren ‘lezen’ van deze zichtbare taal essentieel. Als je een dieper contact wil opbouwen, is het goed om ook op dat non-verbaal niveau met mensen te ‘spreken’.

Leden van de VNVA krijgen 10% korting met actiecode PRO164. Wil je je aanmelden? Stuur mij graag een mail nancy@2020academy.nl of meld je aan op de site via deze link.

Sluiten
X Zoek