Menu
Vereniging Trainingen Media VNVA events

Hilly de Roever-Bonnet Fonds

Het VNVA Hilly de Roever-Bonnet Fonds heeft als doelstelling het subsidiëren van onderzoeksprojecten gericht op de positie van vrouwelijke (toekomstige) artsen en patiënten in de gezondheidszorg. Dit kleine fonds is bestemd om wetenschappelijke projecten op het gebied van vrouwen en gezondheid-(szorg) financieel te ondersteunen. Het inmiddels ruim 10 jaar bestaande fonds heeft een grote variëteit van projecten kunnen subsidiëren. Hilly de Roever-Bonnet heeft veel betekend voor de VNVA. Zij was o.a. tweemaal voorzitter van de VNVA en speelde een belangrijke rol in de begeleidingscommissie van het VNVA jubileumboek.

Wilt u het Hilly de Roever-Bonnet Fonds steunen? Een schenking voor het Hilly de Roever-Bonnet Fonds is welkom op: IBAN: NL59INGB0000245532 t.n.v. de Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen te Gorinchem, o.v.v. Hilly de Roever-Bonnet Fonds.

Klik hier voor meer informatie over de commissie Hilly de Roever-Bonnet Fonds
Hilly de Roever
Sluiten
X Zoek