Menu
Vereniging Trainingen Media VNVA events

Dr. Catharine van Tussenbroek Fonds

In 1926 werd het Dr. Catharine van Tussenbroek Fonds opgericht als eerbetoon aan de naamgeefster, een arts en feministe van het eerste uur. De initiatiefnemers wilden met het fonds de wetenschappelijke ontplooiing van vrouwen bevorderen. Veelal werd steun geboden in de vorm van een reisbeurs voor onderzoek in het buitenland. De eerste reisbeurs werd in 1928 uitgekeerd aan de biologe Ella Kopenberg. Ze ontving een bedrag van honderd gulden om in Parijs een vergelijkend onderzoek te doen naar fossielen uit Timor. Vandaag de dag is de acceptatie van vrouwen als wetenschappers toegenomen, maar cijfers laten zien dat de extra ondersteuning voor vrouwelijk talent nog steeds nodig is. Buitenlandervaring is zelfs vaak een absolute voorwaarde voor jonge vrouwen die een wetenschappelijke carrière ambiëren. Op deze website staat informatie over ons beurzenprogramma en hoe u ons fonds kunt ondersteunen zodat nog meer vrouwen hun werk in de wetenschap en leven kunnen verrijken met onderzoek in het buitenland.
Namens de VNVA is Nine Knoers afgevaardigd voor het Catharine van Tussenbroekfonds.

Kijk voor meer informatie over het fonds op www.cvtfonds.nl.

Catharine van Tussenbroekfonds 90 jaar

Heb jij wel eens een beurs aangevraagd? Misschien ben je daarvoor bij het Catharine van Tussenbroekfonds aangeklopt. Het fonds, dat vrouwelijke studenten en promovendi reisbeurzen uitreikt om buitenlandervaring op te doen en zo meer carrièrekansen te creëren, bestaat inmiddels 90 jaar en heeft een lange relatie met de VNVA. Catharine van Tussenbroek, arts, tijdgenoot en medestandster van Aletta Jacobs heeft een belangrijke impuls gegeven aan de vrouwenemancipatie door haar voordracht tijdens de Tentoonstelling voor Vrouwenarbeid in 1898. Zij sprak over het tekort aan levensenergie bij onze jonge vrouwen en meisjes en bracht een debat op gang over de geschiktheid van vrouwen voor wetenschappelijk werk.

Tijdens het feestelijke symposium op 5 november merkten we wat een kleine beurs al dan niet te weeg kan brengen voor iemands carrière. Vanwege het lustrum was onderzoek gedaan naar de oud-bursalen dat is verwerkt in een mooi boekje. Naast een financiële stimulans is het ook een mentale opsteker en vergroot een beurs je kans op nieuwe beurzen. Het is ook een mooi voorbeeld hoe vrouwen elkaar kunnen steunen. Dat schiet er nog wel eens bij in, zo kwam naar voren uit de zaal met oudere en jongere vrouwen. Eenmaal op weg naar de top vergeten vrouwen wel eens dat andere vrouwen ook hun steun wel kunnen gebruiken, ook als ze er niet direct om vragen. Het blijft van belang om vrouwelijk talent speciale aandacht te geven, denk bijvoorbeeld aan het achterblijven van het aantal vrouwelijke UHD en hoogleraren terwijl het aantal vrouwelijke promovendi (op allerlei vakgebied) nog steeds stijgt.

Eerst gingen we 100 jaar terug, naar de eerste vrouwelijke hoogleraar Johanna Westerdijk. Professor Eveline Crone van Athena’s Angels liet vervolgens zien dat de vooroordelen en biases over vrouwen in de wetenschap nog niet over zijn (www.athenasangels.nl) en dat het helpt om deze zichtbaar te maken. Lisanne, een jonge arts en promovenda, nam ons mee op haar beursreis naar Zuid- Afrika. Het aantal medische aanvragen stijgt en hoewel alle vakgebieden een kans krijgen is het een interessante overweging als je een schenking zou willen doen (zie www.cvtfonds.nl of denk ook aan het Hilly de Roever Bonnett fonds van de VNVA als je jonge artsen financieel een steuntje wilt geven. Mocht je geïnteresseerd zijn in het lustrumboekje, kom dan naar het CHP symposium waar je als VNVA lid een boekje kunt krijgen.

Sluiten
X Zoek