Menu
Vereniging Trainingen Media VNVA events

Fondsen

Corrie Hermannprijs Fonds

De VNVA kent de Corrie Hermann Prijs periodiek toe aan vrouwelijke artsen die zich binnen hun werk profileren en daarmee bijdragen aan de realisering van de doelstellingen van de vereniging. Enkele van deze doelstellingen zijn: versterking van de positie van de vrouwelijke arts in de medische professie, bestrijding van discriminatie op grond van geslacht (met name binnen de gezondheidszorg) en stimulering van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van vrouwen en gezondheidszorg. De prijs is genoemd naar de vrouw die als voorzitter van de VNVA van 1975 tot 1981 een belangrijke rol heeft gespeeld bij de ontwikkeling van de doelstellingen van de vereniging.

Wilt u het Corrie Hermann Fonds steunen? Een schenking voor het Corrie Hermann Fonds is welkom op: IBAN: NL59INGB0000245532 t.n.v. de Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen te Gorinchem, o.v.v. Corrie Hermann Fonds.

Klik hier voor meer informatie over de commissie Corrie Hermannprijs
Corrie Hermann

Hilly de Roever-Bonnet Fonds

het VNVA Hilly de Roever-Bonnet Fonds heeft als doelstelling het subsidiëren van onderzoeksprojecten gericht op de positie van vrouwelijke (toekomstige) artsen en patiënten in de gezondheidszorg. Dit kleine fonds is bestemd om wetenschappelijke projecten op het gebied van vrouwen en gezondheid-(szorg) financieel te ondersteunen. Het inmiddels ruim 10 jaar bestaande fonds heeft een grote variëteit van projecten kunnen subsidiëren. Hilly de Roever-Bonnet heeft veel betekend voor de VNVA. Zij was o.a. tweemaal voorzitter van de VNVA en speelde een belangrijke rol in de begeleidingscommissie van het VNVA jubileumboek.

Wilt u het Hilly de Roever-Bonnet Fonds steunen? Een schenking voor het Hilly de Roever-Bonnet Fonds is welkom op: IBAN: NL59INGB0000245532 t.n.v. de Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen te Gorinchem, o.v.v. Hilly de Roever-Bonnet Fonds.

Klik hier voor meer informatie over de commissie Hilly de Roever-Bonnet Fonds
Hilly de Roever

Catharine van Tussenbroek Fonds

In 1926 werd het Dr. Catharine van Tussenbroek Fonds opgericht als eerbetoon aan de naamgeefster, een arts en feministe van het eerste uur. De initiatiefnemers wilden met het fonds de wetenschappelijke ontplooiing van vrouwen bevorderen. Vandaag de dag is de acceptatie van vrouwen als wetenschappers toegenomen, maar cijfers laten zien dat de extra ondersteuning voor vrouwelijk talent nog steeds nodig is. Buitenlandervaring is zelfs vaak een absolute voorwaarde voor jonge vrouwen die een wetenschappelijke carrière ambiëren.

Wilt u het Catharine van Tussenbroek Fonds steunen? Een schenking voor het Catharine van Tussenbroek Fonds is welkom op: IBAN: NL59INGB0000245532 t.n.v. de Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen te Gorinchem, o.v.v. Catharine van Tussenbroek Fonds.

Klik hier voor meer informatie over het Catharine van Tussenbroek Fonds
Catharine van Tussenbroek
Sluiten
X Zoek