Menu
Vereniging Trainingen Media VNVA events

Hafez Ismaili M’hamdi

Hafez Ismaili Mhamdi

Caleidoscopisch onderwijs: van inclusiviteit naar uniciteit

Dr. Hafez Ismaili M’hamdi, universitair docent afdeling Medische Ethiek, Filosofie en Geschiedenis van de geneeskunde, Erasmus MC Rotterdam

Inclusief onderwijs is onderwijs dat eerlijke en gelijke kans biedt aan verschillende studenten met verschillende achtergronden. Dat vraagt om onderwijs waarin de diverse achtergronden van de studenten geen belemmering zijn voor de studiesucces en de ontplooiing van de student. Maar houdt het op bij het wegnemen van belemmeringen? Of is het zaak om na te denken over hoe we de diversiteit van de studenten als meerwaarde kunnen inzetten binnen het onderwijs.

Terug naar programmaoverzicht
Sluiten
X Zoek