Menu
Vereniging Trainingen Media VNVA events

2016 - VNVA Voorjaarsledenvergadering

Sfeerverslag door Wybrich Cnossen

Vanaf de A12 was het Van der Valk Hotel Veenendaal, de uitgekozen locatie van deze veelbelovende dag al goed zichtbaar. Rond de klok van 9.30 uur werden de eerste VNVA leden ontvangen door bestuursleden en het secretariaat (Joke en Lenneke). Als een soort reünie werd er flink bijgepraat. Voor mij gold voornamelijk het ontmoeten van nieuwe mensen, zowel nieuwe leden als reeds jarenlange bekende VNVA leden en oud-bestuursleden.

Met de opkomst van bijna 40 VNVA leden werd de ALV gestart. Door middel van de kennismakingsronde werd duidelijk dat er zeer diverse specialismen en enthousiaste groep leden aanwezig waren. Van recent aangemeld lid tot zichzelf voorstellende als “behorend tot de VNVA-inventaris” was erg leuk om te horen. Op deze manier was er reeds een start gemaakt tot verdere kennismaking tijdens en na de vergadering. Een aantal onderwerpen die uitgebreid werden besproken, volgen onderstaand.

VNVA thema’s
Opvallende onderwerpen tijdens de Voorjaarsledenvergadering waren de uitslagen van de ledenraadpleging en de opzet naar de toekomstige behoefte hiernaar. Het bestuur probeert steeds kritisch te blijven hoe en wat te ondernemen om de pijlers van de VNVA vorm te geven. Bijvoorbeeld, welke onderwerpen zijn actueel voor vrouwelijke artsen? Wat zijn de thema’s die het beroep en de samenleving raken voor vrouwen? Welke dilemma’s bestaan er tijdens je carrière en hoe kan de VNVA haar steentje bijdragen? Ik begreep uit de discussies dat ook het onderwijs en onderzoek naar genderspecifieke zorg in de kinderschoenen staat. Op vele fronten bestaan er mogelijkheden om specifieke gezondheidszorg voor zowel vrouwen als mannen onder de aandacht te brengen en verbeteringen te formuleren voor de toekomst.

Jubilea
Een ander interessant onderdeel van de vergadering bestond uit een aantal jubilea. Ten eerste werd aangekondigd dat in juni 2016 het jaarlijkse congres van de Medical Women’s International Association (MWIA) in Wenen zal plaatsvinden. Onder andere Cisca Griffioen, Mia Sol-van Berlo en VNVA bestuurslid Ineke Postma zullen hierbij aanwezig zijn. Over 3 jaar viert de MWIA haar 100-jarig bestaan.

Daarnaast werd ook reeds nagedacht over het VNVA Lustrum dat zal plaatsvinden in 2018. Eveneens werd stilgestaan bij toekomstige uitreikingen van de Corrie Hermannprijs en Els Borst Oeuvreprijs. Allemaal markante bijeenkomsten die we zullen opvolgen in de online nieuwsbrieven en aankomende vergaderingen.

Zorginnovatiereis
VNVA voorzitter Sylvia Buis vertelde over haar deelname aan en ontmoetingen bij de zorginnovatiereis in Denemarken. Erg boeiend om te horen dat een ontwikkeld land nabij Nederland ook weer zo verschillend kan zijn qua zorgsysteem en artsencultuur.

Naar aanleiding van deze reis kwam onder andere naar voren dat de organisatie van de zorg in Denemarken voornamelijk berust op een ‘consensus cultuur’. Bijvoorbeeld de locatie van een nieuw ziekenhuis wordt besproken en beslist door een kleine groep betrokkenen en politici, terwijl in Nederland een plan steeds open en bespreekbaar blijft waardoor het oorspronkelijke plan nog ernstig veranderen. Tijdens de reis lag de nadruk op de organisatie van de zorg en was er weinig gelegenheid om professionals te spreken. Er werd verteld dat vrouwelijke artsen in Denemarken over het algemeen minder ambitie hebben dan mannen om aan de top te komen omdat hun kansen in principe gelijk zijn aan mannen. Alle artsen (afgezien van huisartsen) werken in loondienst van 8 tot hooguit 17 uur. Uit de zaal werd gevraagd of artsen in Denemarken minder ambitie hebben dan in Nederland. Dit is lastig te zeggen, maar in elk geval hebben zij wel een rustiger werkschema dan de meeste artsen in Nederland. Het is boeiend om meer naar Scandinavische landen te kijken, al is het centralistische stelsel niet op onze situatie te projecteren.

Brainstorm sessie
Bij het laatste agendapunt van de ledenvergadering aangekomen, werd de creativiteit en ideeën van de leden op de proef gesteld. VNVA pitches werden kritisch besproken in kleine groepen wat ook leidde tot veel plezier en gezelligheid bij de leden. Met de interessante en heldere input van eigen leden kan het VNVA bestuur weer verder streven naar ‘maatwerk’ voor vrouwelijke artsen.

Sluiten
X Zoek