Menu
Vereniging Trainingen Media VNVA events

2017 - VNVA Voorjaarsledenvergadering

Sfeerverslag door Clara Peters

De voorjaarsledenvergadering werd gestart met een voorstelronde van de aanwezige leden, sommigen al langer bekend en actief op de vergaderingen, anderen voor het eerst. Zelf had ik een introduce meegebracht, die recent enkele dagdelen in mijn huisartsenpraktijk meeliep. Deze Afghaanse arts, in eigen land internist, is hier bezig met alle assessments en toetsen om hier haar Nederlands basisartsdiploma te behalen. Zij kwam bij mij terecht op vraag van een ander VNVA-lid, die voor haar een stageplek zocht in het Rotterdamse. Het netwerk werkt!

Voorzitter Sylvia Buis heette nieuwe leden welkom en herdacht ook leden die in het afgelopen jaar zijn overleden.

Aan de hand van de notulen en het jaarverslag van 2016 werd duidelijk dat ondanks de huidige zorgen over de toekomst van de VNVA als vereniging er toch afgelopen jaar een aantal succesvolle activiteiten, zoals het Carrièreboostsymposium, het Gendersymposium en de netwerkavonden konden worden georganiseerd. Deze werden ook door de leden erg gewaardeerd.

Door een aantal leden werd met name de netwerkfunctie genoemd als iets waarvoor zij bij de vereniging zijn en blijven, belangrijk voor het bestuur om dit nog eens duidelijk te horen!

Naar aanleiding van de jaarrekening en enige uitleg daarbij over baten en lasten met een klein positief saldo onder de streep, ontstond een levendige discussie , waarbij in ieder geval duidelijk werd dat het overgrote deel van de hier aanwezige leden succesvolle netwerkactiviteiten zoals bijvoorbeeld het Corrie Hermannprijssymposium, het Carrièreboostsymposium graag voortgezet wil zien met daarbij een niet te hoge extra ledenbijdrage.

Na het verslag van de kascommissie, volgde een enthousiast verhaal van Geneviève Koolhaas over haar activiteiten voor de MWIA(Medical Women’s International Association), waarvoor zij o.a. naar Wenen is geweest. Een verslag over Wenen volgt nog in deze Nieuwsbrief.

Uit de discussie n.a.v. het mondelinge verslag van Chantal Bakker over de aanbevelingen van de Commissie Wijze Vrouwen over de toekomstvisie voor de VNVA, bleek dat veel leden duidelijk aangaven zeker nog bestaansrecht te zien voor de VNVA, met name het contact met andere vrouwelijke artsen, het netwerken, vond men een van de belangrijkste assets, meer nog dan aandacht voor balans werk-prive of genderspecifieke gezondheidszorg.

Aan het eind van de vergadering werd Ay Lien The bedankt voor haar redactiewerkzaamheden voor de VAMP.

En uiteindelijk was het tijd om scheidend voorzitter Sylvia Buis heel erg te bedanken voor haar niet aflatende energie en plannen die zij in de VNVA stopte en de vele contacten die zij met andere verengingen onderhield, met gemengde gevoelens vanzelfsprekend, we hopen haar nog regelmatig bij activiteiten te zien!

Sluiten
X Zoek