Menu
Vereniging Trainingen Media VNVA events

2019 - VNVA Voorjaarsledenvergadering

Sfeerverslag door Wybrich Cnossen

Voorjaarsbloei
Met een afgevaardigde groep van de ‘harde kern’ onder de VNVA leden en het bestuur werden diverse onderwerpen besproken tijdens de halfjaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV). Onze voorzitter a.i. Lydia startte de vergadering met een verwijzing naar jonge en oudere bomen die in bloei staan op dit moment. Dit was bleek een mooi metafoor te zijn voor een inspirerende vergadering met ruimte voor input en discussie onder de jongere en oudere aanwezigen. Eveneens verwees het naar meedenken over de komende tijd voor het verder openbloeien van de VNVA.

Nieuwe bestuursleden
Nadat iedereen met elkaar had kennisgemaakt, werden eveneens twee nieuwe bestuursleden geïntroduceerd. Beiden zijn reeds bekende gezichten binnen de vereniging. Annelie Bisschops is bestuurslid sinds een jaar vanwege het opvullen van twee zwangerschapsverloven en zij heeft kenbaar gemaakt om graag in het bestuur te blijven. Lewi Vogelpoel heeft als lid vanuit de Nederlandse vrouwenraad eveneens interesse getoond voor een bestuursfunctie. Voor beiden werd het bestuurslidmaatschap enthousiast ingestemd. Daarnaast is eveneens een plek in het bestuur vacant vanwege het zwangerschapsverlof van Lotte Raadschilders. We horen graag wie geïnteresseerd is in deze tijdelijke bestuursfunctie! Bijzonder is dat onze voorzitter a.i. heeft aangegeven de ‘a.i.’ te willen weglaten om op volle kracht de peilers van de VNVA uit te dragen voor de aankomende 2 jaar. Hierop werd eveneens zeer positief gereageerd.

Terugblik
Na goedkeuring van de stukken, zoals o.a. het verslag van de vorige ALV, de jaarverslagen van de VNVA Noord Nederland en de landelijke VNVA, het verslag van trainer Ina Vader, werd eveneens de begroting van 2018 besproken. Recentelijk heeft de kascommissie de boeken gecontroleerd en feedback gegeven. De penningmeester en het bestuur werden gedechargeerd. Irene Hellemans trad af als lid van de kascommissie en Cornella Visser trad aan. Eveneens werd een terugkoppeling gegeven over de invoering van het nieuwe contributiemodel in aansluiting op de vorige ALV 6 oktober 2018. Daarnaast waren een aantal leden bereid om toe te treden tot de Corry Hermannprijs commissie.

Agenda highlights
De eerstvolgende activiteit is de meeting van de Medical Woman’s International Association (MWIA) op 25 t/m 28 juli in New York. Ciska Griffioen gaf met veel enthousiasme een toelichting over de deelnemers en het programma. Tevens heeft de VNVA met Mala Isrie een abstract ingediend naar aanleiding van het Essay van Mala.; “Congratulations, it’s a girl!’ Op het moment van dit schrijven, weten we dat het geaccepteerd is voor een poster presentatie door Genevieve Koolhaas.

Ook dit jaar is de VNVA Essayprijs gelanceerd met als duidelijk thema “100 jaar vrouwenkiesrecht” waarbij we jonge artsen en specialisten willen aansporen om laagdrempelig een essay te schrijven. De deadline voor de inzendingen is gesteld op 31 juli 2019. De prijsuitreiking zal plaatsvinden tijdens het lustrumcongres van VNVA Noord Nederland in het najaar in Groningen.

Lustrumcongres 23 november 2019
We kijken allen uit naar de verdere organisatie en het vieren van het 65-jarig bestaan van VNVA Noord Nederland. Hedwig Grooten gaf een line up van het programma en de locatie. Het belooft een ontzettend interessante dag te worden. Dus houd de verdere informatie in de gaten en save the date!

Denk en praat mee
Daarnaast hebben we verschillende discussies gevoerd en inspirerende ideeen uitgewisseld. Eveneens kreeg Marianne Mak het woord om ons uitleg te geven over haar recente promotie cum laude over onvoldoende professioneel gedrag bij geneeskundestudenten. Een belangrijk onderwerp waar praktische hulpmiddelen voor zijn ontwikkeld.

Door middel van deze ledenvergadering kijkt de VNVA kijkt uit naar mogelijkheden om haar netwerk te versterken door samenwerking met diverse leden. Deze netwerkfunctie geeft aanleiding tot verdere bloei van de vereniging, zoals de bomen dit voorjaar.

Sluiten
X Zoek