Menu
Vereniging Trainingen Media VNVA events

VNVA Essay prijs

De VNVA Essay Prijs is in het leven geroepen om meer aandacht voor gender of vrouw-geassocieerde maatschappelijk en wetenschappelijk onderzoek te verkrijgen. Een essay schrijven is een laagdrempelige en toegankelijke wijze voor artsen van diverse vakgebieden om deel te nemen. Een wetenschappelijke basis is niet noodzakelijk. De opdracht kan worden geschreven zonder hoge publicatie-eisen.

De VNVA Essay Prijs wordt gelanceerd tijdens de VNVA Najaarsledenvergadering op 20 oktober 2017.
Aansluitend aan de VNVA Voorjaarsledenvergadering op 24 maart 2018 worden een aantal pitches gehouden waarop men in het komende half jaar kan stemmen.
Tijdens het lustrumcongres in oktober 2018 zal dan de eerste Essayprijs worden uitgereikt.

Aanmeldingen kunnen gemaild worden naar: vnvamail@vnva.nl.

Female_doctor
Sluiten
X Zoek