Menu
Vereniging Trainingen Media VNVA events

Angela Maas: VN Vrouwenvertegenwoordiger 2021

donderdag 3 december 2020

Bijzondere tijden vragen bijzondere maatregelen. Angela Maas is VN Vrouwenvertegenwoordiger 2021. Onlangs gaven de lidorganisaties van de Nederlandse Vrouwen Raad hun mandaat voor deze verlenging. "Het thema van Angela Maas: “Vrouw, Gezondheid en Zorg” blijft nog steeds wereldwijd dramatisch actueel. Een voor vrouwen zo belangrijk onderwerp, kan het bestuur van de Nederlandse Vrouwen Raad dan ook niet ongemerkt voorbij laten gaan." aldus Nenita la Rose, voorzitter van de Nederlandse Vrouwen Raad.

Algemene Vergadering van de Verenigde Naties toespreken
Vanwege COVID-19 zijn de meeste activiteiten van het afgelopen jaar anders verlopen dan was gepland. De toespraak van Angela Maas aan de leden van de Algemene Ledenvergadering van de VN kon niet plaatsvinden, omdat de AVVN in (digitale) afgeslankte vorm plaatsvond. Eerder in het jaar, in maart, kon het side-event van Angela Maas tijdens de CSW in New York niet doorgaan.

Stem van Nederlandse vrouwen - trots op Nederland
Het bestuur van de Nederlandse Vrouwen Raad heeft alle begrip voor deze gevolgen. Het blijft wel jammer, temeer omdat de Verenigde Naties dit jaar 75 jaar bestaan. Sinds het ontstaan van de Verenigde Naties in 1947 maakt ieder jaar een Vrouwenvertegenwoordiger deel uit van de Regeringsdelegatie naar de Algemene Vergadering van de VN (AVVN). Namens de Nederlandse vrouwen spreekt zij de Algemene Vergadering van de VN toe. Nederland is het enige land dat dit consequent ieder jaar doet. We zijn trots dat Nederland dit doet. En trots dat de Nederlandse Vrouwen Raad al meer dan 70 vrouwen heeft geworven en geselecteerd.

Vrouwen in de zorgsector
In dit jaar heeft Angela Maas natuurlijk wel haar stem als VN Vrouwenvertegenwoordiger 2020 via online bijeenkomsten en media laten horen waar mogelijk. Onder meer tijdens Prinsessendag 2020, waar het Vrouwenpodium dit jaar de noodzakelijke aandacht vroeg voor vrouwen in de cruciale beroepen, zoals de zorgsector. Angela Maas pleit voor een quotum in de bestuurslagen van de zorgsector. Dit is één van de vijf maatregelen die opgenomen is in de Alternatieve Troonrede. Lees meer >>

De Nederlandse Vrouwen Raad en haar lidorganisaties kijken uit naar de verlengde samenwerking met Angela Maas, met onder meer een gezamenlijk actieplan 2021 om de missie van Angela Maas te versterken met elkaar.

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek